skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于LPC1788 Emwin中文显示的设计与研究 - Design of Displaying in Chinese Based on LPC1788 Emwin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于LPC1788 Emwin中文显示的设计与研究 - Design of Displaying in Chinese Based on LPC1788 Emwin

宋玉贵 ; 尹艳玲 ; Song Yugui, Yin Yanling

工具技术 - Tool Engineering(The Magazine for Cutting & Measuring Engineering), 2013, Vol.47(07), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-7008

Toàn văn sẵn có

2
艾默生质量流量计变送器新增中文显示选项
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

艾默生质量流量计变送器新增中文显示选项

石油化工自动化 - Automation in Petro-chemical Industry, 2013, Vol.49(03), pp.67-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7324

Toàn văn sẵn có

3
艾默生质量流量计变送器新增中文显示选项
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

艾默生质量流量计变送器新增中文显示选项

化工自动化及仪表 - Control and Instruments In Chemical Industry, 2013, Vol.40(03), pp.421-421

ISSN: 1000-3932

Toàn văn sẵn có

4
基于DM6446的P2P机顶盒OSD研究与实现 - Research and Implementation of OSD for P2P Set - Top - Box Based on DM6446
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于DM6446的P2P机顶盒OSD研究与实现 - Research and Implementation of OSD for P2P Set - Top - Box Based on DM6446

黄益贵 ; 王汝传 ; HUANG Yi-gui,WANG Ru-chuan

计算机技术与发展 - Computer Technology and Development, 2010, Vol.20(4), pp.220-223

ISSN: 1673-629X

Toàn văn sẵn có

5
智能仪表通用中文显示软件模块的设计
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能仪表通用中文显示软件模块的设计

沈峰 ; 李斌

自动化仪表 - Process Automation Instrumentation, 2003, Vol.24(10), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0380

Toàn văn sẵn có

6
实时控制软件菜单中文快速显示简单方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

实时控制软件菜单中文快速显示简单方法

许向阳 ; 祝和云

化工自动化及仪表 - Control and Instruments In Chemical Industry, 1995, Vol.22(1), pp.40-41

ISSN: 1000-3932

Toàn văn sẵn có

7
Struts应用程序中文显示方案及其国际化技术 - Resolvents of Chinese Display in Struts Application and Its Internationalization Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struts应用程序中文显示方案及其国际化技术 - Resolvents of Chinese Display in Struts Application and Its Internationalization Technology

马林 ; 黄文培 ; MA Lin, HUANG Wen-pei

计算机技术与发展 - Computer Technology and Development, 2007, Vol.17(2), pp.31-34

ISSN: 1673-629X

Toàn văn sẵn có

8
快速显示汉字的方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

快速显示汉字的方法

刘磊 ; 张森林

化工自动化及仪表 - Control and Instruments In Chemical Industry, 1996, Vol.23(3), pp.37-40

ISSN: 1000-3932

Toàn văn sẵn có

9
《粮食储藏》影响因子再创新高
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《粮食储藏》影响因子再创新高

粮食储藏 - Grain Storage, 2005, Vol.34(1), pp.37-37

ISSN: 1000-6958

Toàn văn sẵn có

10
浅谈JAVA编写系统中文显示问题及其处理
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈JAVA编写系统中文显示问题及其处理

高爱梅

内蒙古科技与经济 - Inner Mongolia Scientech and Economy, 2013, Issue 21, pp.78-78

ISSN: 1007-6921

Toàn văn sẵn có

11
自动化系统中文显示解决方案 - The solution of chinese display in the automation system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动化系统中文显示解决方案 - The solution of chinese display in the automation system

金宇新 ; JIN Yu-xin

通讯世界:下半月 - Telecom World, 2016, Issue 11, pp.251-252

ISSN: 1006-4222

Toàn văn sẵn có

12
SCS-HV六面真空整型包装一体机
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCS-HV六面真空整型包装一体机

农业机械 - Farm Machinery, 2013, Issue 04, pp.44-44

ISSN: 1000-9868

Toàn văn sẵn có

13
海尔新推具有调频收音机的时尚手机
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海尔新推具有调频收音机的时尚手机

通信世界 - Communications World, 2002, Issue 13, pp.47-47

ISSN: 1009-1564

Toàn văn sẵn có

14
Opera浏览器V6.04简体中文版
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opera浏览器V6.04简体中文版

网络与信息 - Network & Information, 2002, Vol.16(8), pp.37-37

ISSN: 1008-0252

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

數學外觀(Math Presentation)之e化

魏士豐; 許昌旺 ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

16
WCDMA/GSM手机综测仪
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WCDMA/GSM手机综测仪

通讯世界 - Telecom World, 2005, Issue 5, pp.108-108

ISSN: 1006-4222

Toàn văn sẵn có

17
WWW浏览器中文显示设置及HTML中文文档编程要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WWW浏览器中文显示设置及HTML中文文档编程要点

郑智祥 ; ; ; 张嘉

通信世界 - Communications World Weekly, 1997, Issue 05, pp.25-27

ISSN: 1009-1564

Toàn văn sẵn có

18
CITME新技术——高速剑杆织机电气控制系统
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CITME新技术——高速剑杆织机电气控制系统

周奉磊

国纺织 - China Textile & Apparel, 2005, Issue 1, pp.190-192

ISSN: 0529-6013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến2002  (3)
 3. 2003đến2004  (2)
 4. 2005đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. HUANG Yi-gui,WANG Ru-chuan
 2. 許昌旺
 3. 黄益贵
 4. 沈峰
 5. 魏士豐

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...