skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
高校综合性学报专业化改革的可行性——基于成功案例的分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校综合性学报专业化改革的可行性——基于成功案例的分析

叶红波

出版发行研究 - Publishing Research, 2014, Issue 06, pp.39-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-9316

Toàn văn không sẵn có

2
非凡的金融专业化改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非凡的金融专业化改革

中国金融 - China Finance, 2012, Issue 19, pp.1-1

ISSN: 0578-1485

Toàn văn không sẵn có

3
牵一发而不动全身?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

牵一发而不动全身?

王新松

中国人力资源开发 - Human Resource Development of China, 2013, Issue 08, pp.44-46

ISSN: 1004-4124

Toàn văn không sẵn có

4
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

5
财产刑执行检察监督的深化与完善
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

财产刑执行检察监督的深化与完善

人民检察 - People's Procuratorial Monthly, 2016, Issue 11, pp.41-48

ISSN: 1004-4043

Toàn văn không sẵn có

6
我国法官选任制度专业化改革思路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国法官选任制度专业化改革思路

夏克勤 ; 胡媛

人民司法 - peoples judicature, 2014, Issue 11, pp.38-41

ISSN: 1002-4603

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于我国体育教师职前培养专业化改革的设想

卫荣辉

教育与职 (Education and Vocation), 2008, Issue 18, pp.122-123

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

8
美国教师专业化改革内容分析及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国教师专业化改革内容分析及启示

孙宇

教学与管理:理论版, 2009, Issue 2, pp.143-144

ISSN: 1004-5872

Toàn văn không sẵn có

9
计算机课程专业个性化教学探索与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机课程专业个性化教学探索与实践

景慎艳

赤峰学院学报:自然科学版 - Journal of Chifeng College :Natural Science Edition, 2011, Issue 11, pp.234-235

ISSN: 1673-260X

Toàn văn không sẵn có

10
关于我国体育教师职前培养专业化改革的设想
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于我国体育教师职前培养专业化改革的设想

卫荣辉

教育与职 - Education and Vocation, 2008, Issue 18, pp.122-123

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

11
试论高校学报的专业化改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论高校学报的专业化改革

赵广平

中国出版 - China Publishing Journal, 2006, Issue 10, pp.47-49

ISSN: 1002-4166

Toàn văn không sẵn có

12
教师教育改革:加快教师专业化的切入点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教师教育改革:加快教师专业化的切入点

于发友 ; YU Fa-you (Educational Science College,Shandong Normal University)

教育理论与实践:学科版 - Theory and Practice of Education, 2004, Issue 07, pp.37-38

ISSN: 1004-633X

Toàn văn không sẵn có

13
从爱心救助行动看广播服务功能的深化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从爱心救助行动看广播服务功能的深化

阎英

中国广播电视学刊 - China Radio & TV Academic Journal, 2009, Issue 6, pp.69-70

ISSN: 1002-8552

Toàn văn không sẵn có

14
窄众化节目的“三维定位编排”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

窄众化节目的“三维定位编排”

张莉

电视研究 - TV Research, 2009, Issue 5, pp.64-66

ISSN: 1007-3930

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校学报联合办刊、专业化是必由之路吗?

孙景峰

编辑之友, 1999, Issue 6, pp.18-20

ISSN: 1003-6687

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谈我国商业银行现行激励机制的三大误区

朱文忠

金融与经济 (Finance and Economy), 2005, Issue 5, pp.51-52

ISSN: 1006-169X

Toàn văn không sẵn có

17
从特色专栏走向专业性办刊——对高校学报专业化改革的一点思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从特色专栏走向专业性办刊——对高校学报专业化改革的一点思考

余昌谷

中国出版 - China Publishing Journal, 2008, Issue 4, pp.44-46

ISSN: 1002-4166

Toàn văn không sẵn có

18
罗克韦尔1756系列产品在酒钢球团厂自动化系统的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

罗克韦尔1756系列产品在酒钢球团厂自动化系统的应用

王平

商情, 2012, Issue 04, pp.215-215

ISSN: 1673-4041

Toàn văn không sẵn có

19
浅谈路基土方填筑的施工质量控制要点以及管理对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈路基土方填筑的施工质量控制要点以及管理对策

曲言 ; 吉伟

商情, 2012, Issue 04, pp.220-220

ISSN: 1673-4041

Toàn văn không sẵn có

20
空导院物业管理专业化改革研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

空导院物业管理专业化改革研究

赵亮 ; 闫洛东

经营管理者 - Manager' Journal, 2011, Issue 16, pp.267-267

ISSN: 1003-6067

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2003  (17)
 3. 2004đến2007  (33)
 4. 2008đến2012  (50)
 5. Sau 2012  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 武康平  (3)
 2. 王晶晶  (2)
 3. 孙景峰  (2)
 4. 石峰  (2)
 5. 钟南博  (2)
 6. 朱文忠  (2)
 7. 吴强  (2)
 8. 张莉  (2)
 9. 卫荣辉  (2)
 10. 王靖华  (2)
 11. 谭锦维  (2)
 12. 胡忠坚  (1)
 13. 张惠珍  (1)
 14. 孟茹  (1)
 15. 阮倩卉  (1)
 16. 张文娟  (1)
 17. 葛斌  (1)
 18. 丁志平  (1)
 19. 邱伟  (1)
 20. 蓝蔚  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 武康平
 2. 王晶晶
 3. 孙景峰
 4. 石峰
 5. 钟南博

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...