skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung bộ Việt Nam : Đề tài KHCN. QGTĐ 04.04

Trần Tân Tiến

H. : ĐHKHTN, 2006 - (551.4 TR-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương : Đề tài NCKH. QT.05.38

Nguyễn Hữu Khải; Trần Anh Phương; Đặng Quý Phượng

H. : ĐHKHTN, 2006 - (551.48 NG-K 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng - Thái Bình : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

Đặng Thị Lan Phương; Lương Tuấn Anh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (551.489 ĐA-P 2012)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông ( từ Chiang Saen đến Stung Treng) : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

Nguyễn Quốc Anh; Nguyễn Thanh Sơn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (551.48 NG-A 2012)

Truy cập trực tuyến

5
Floods in a changing climate : Hydrologic modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floods in a changing climate : Hydrologic modeling

Mujumdar P. P.; Nagesh Kumar D

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - (551.48 MUJ 2012) - ISBN9781107018761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần Tân Tiến
  2. Lương Tuấn Anh
  3. Trần Anh Phương
  4. Nguyễn Quốc Anh
  5. Mujumdar P. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...