skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Phần 2, Nhiệt động hoá học, động hoá học, điện hoá học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Phần 2, Nhiệt động hoá học, động hoá học, điện hoá học

Nguyễn, Hạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60484

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hoá học : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Phần 2, Nhiệt động hoá học, động hoá học, điện hoá học

Nguyễn Hạnh

H. : Giáo dục, 2005 - (541 NG-H(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu Công nghệ hóa học vật liệu

Nguyễn Phương Hoài Nam

H ĐHQGHN; 2014 - (660 NG-N 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương Tập 2 Từ lý thuyết đến ứng dụng

Đào Đình Thức

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (540 ĐA T(2) 2001)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hoá học Phần 2

Nguyễn Hạnh

Giáo dục; 2010 - (541 NG H(2) 2010)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lí thuyết hoá học Phần 2

Nguyễn Hạnh

Giáo dục; 2010

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lý và Hóa keo

Nguyễn Hữu Phú

Khoa học kỹ thuật; 2009 - (541)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lý và Hóa keo

Nguyễn Hữu Phú

Khoa học kỹ thuật; 2009 - (541)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eléments de cinétique et de catalyse

Frémaux Bernard; Lepoutre Gérard

Paris. : Technique & Documentation , 1989 - (541 FRE 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Thermodynamics : Basic Theory and Methods

Klotz Irving M.; Rosenberg Robert M

N.Y.,... : John Wiley & Sons, INC, 2000 - (541 KLO 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Кинетика химических реакций

Семиохин И. А.; Осипов А. И; Страхов Б. В

М.: МГУ, 1995 - (540 CEM 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lý. Tập 2, Động hóa học và xúc tác

Mai Hữu Khiêm; Trần Khắc Chương

Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2005 - (541 MA-K(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá đại cương : dịch từ tiếng Pháp. Tập 2

DiDier R.; Lê Chí Kiên Người dịch; Nguyễn Đình Bảng Người dịch; Vũ Đăng Độ Người dịch

H. : Giáo dục, 1997 - (540 DID(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Abrash H. I.; Hardcastle K.I

Eneino : Glencoe comp., 1981 - (540 ABR 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamique et cinétique chimiques

Paris : Technique et documentation-Lavoisier ; Toulouse : Langage et informatique, 1991 - (541 THE 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lý và Hóa keo : Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh...các trường đại học và cao đẳng...thuộc các hệ đào tạo

Nguyễn Hữu Phú

H. : KHKT, 2009 - (541 NG-P 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lý dược : sách đào tạo dược sĩ đại học

Đỗ Minh Quang; Mai Long

H. : Y học , 2011 - (541 HOA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Giới thiệu Công nghệ hóa học vật liệu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu Công nghệ hóa học vật liệu

Nguyễn Phương Hoài Nam

H. : ĐHQGHN, 2014 - (660 NG-N 2014) - ISBN9786049398735

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương. Tập 2, Từ lý thuyết đến ứng dụng

Đào Đình Thức

H. : ĐHQGHN, 2002 - H. : ĐHQGHN, 2004 - H. : ĐHQG, 2001 - (540.71 ĐA-T(2) 2002) - (540.71 ĐA-T(2) 2004) - (540 ĐA-T(2) 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ . T.1

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhâm

H. : ĐH và THCN, 1975 - (546 HO-C(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1989  (4)
  2. 1989đến1995  (5)
  3. 1996đến2000  (4)
  4. 2001đến2006  (10)
  5. Sau 2006  (9)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...