skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa lý sinh vật

Lê Vũ Khôi; Nguyễn Nghĩa Thìn

H. : ĐHQGHN, 2001 - (577 LE-K 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the world's oceans

Duxbury Alyn C.; Duxbury Alison B

Dubuque, IA : Wm. C. Brown Publishers, c1997. - (551.46 DUX 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình hoàn lưu biển và đại dương

Đinh Văn Ưu

Nông nghiệp; 2005 - (551.46 ĐI-U 2005)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu đại dương

Phạm Nguyên Phẩm

H. : Giáo dục, 1998 - (551.4 PH-P 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Đại dương và Luật quốc tế hiện đại
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại dương và Luật quốc tế hiện đại

Lê, Văn Bính

tr. 33-40; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4756

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Атлас океанов

М. : военно-морской флот СССР, 1974 - (551.46 АТЛ 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại dương không khí có gì lạ

Nguyễn Thuyết; Trần Gia Khánh

Tp HCM. : Phổ thông, 1977 - (551.46 NG-T 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air photo analisis of waste dispersion from ocean outfalls

James W.P.

[knxb] : Oregon state University , 1970 - (551.46 JAM 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> new view of the earth : moving continent and moving oceans

Uyeda S.; Ohnuki M. Translator

San Francisco : W.H. Freeman & comp, 1978 - (551.46 UYE 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory oceanography

Thurman Harold V.

New York : Macmillan pub., 1991 - (551.46 THU 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to university physics

Morgan Joseph

Boston : Allyn and Bacon, 1963 - (530 MOR 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Океаническая крилиотозона

Жигарев Л. А.

M. : МГУ 1997 - (551.46 Жиг 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Fundamentals of oceanography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of oceanography

Duxbury Alison B.; Duxbury Alyn C.

Dubuque, IA : Wm. C. Brown Publishers, c1996 - (551.46 DUX 1996) - ISBN0697266710

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Liquid world : a study of oceans and ocean life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid world : a study of oceans and ocean life

New York : South-Western educational, 2000 - (551.46 LIQ 2000) - ISBN0538692634

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Морская гидрометрия

Остроухов А.В.; Шамраев Ю.И

Л. : Гид. метеоиздат, 1981 - (551.46 OCT 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тайны океана

Горький Н.Н.

М. : Академии наук, 1960 - (551.46 ГOP 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Thailand's underwater world : a celebration of Thailand's amazing marine life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thailand's underwater world : a celebration of Thailand's amazing marine life

Mitchell Chris; Tryner Jez

Singapore: Marshall Cavendish, 2012 - (591.7 THA 2012) - ISBN9789814302555

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Géologie de la croite océanique : Pétrologie et dynamique endogènes

Juteau T.; Maury R

Paris : Masson , 1997 - (551 JUT 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
&#272;&#7841;i d&#432;&#417;ng v&#224; Lu&#7853;t qu&#7889;c t&#7871; hi&#7879;n &#273;&#7841;i
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại dương và Luật quốc tế hiện đại

Lê, Văn Bính

tr. 33-40; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/673

Truy cập trực tuyến

20
&#272;&#7841;i d&#432;&#417;ng v&#224; Lu&#7853;t qu&#7889;c t&#7871; hi&#7879;n &#273;&#7841;i
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại dương và Luật quốc tế hiện đại

Lê, Văn Bính

Lê, V. B. (2009). Đại dương và Luật quốc tế hiện đại. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, Tập 25, Số 1, 33-40; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56961

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (7)
 2. 1970đến1983  (9)
 3. 1984đến1996  (7)
 4. 1997đến2007  (15)
 5. Sau 2007  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (45)
 2. Luận án, luận văn  (15)
 3. Bài báo  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Vietnamese  (22)
 3. Undetermined  (5)
 4. Russian  (5)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đinh Văn Ưu
 2. Duxbury Alison B
 3. Duxbury Alyn C.
 4. Lê, Văn Bính
 5. Trần Thị Thùy Dung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...