skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược đối với khu vực Đông Nam Á của Ấn Độ thông qua chính sách hành động phía Đông của Thủ tướng Narendra Modi : Luận văn ThS. Khu vực học và văn hoá học: 603106

Đoàn Duy Thành; Nguyễn,Trần Tiến

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (915 ĐO-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009) : Luận án TS. Khu vực học và văn hoá học: 62 31 06

Lê Thị Thu Giang; Phạm Quang Minh

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (327.5905195 LE-G 2016)

Truy cập trực tuyến

3
Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009)

Lê, Thị Thu Giang

181 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15844

Truy cập trực tuyến

4
ASEAN-Korea Relations : Twenty-five Years of Partnership and Friendship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN-Korea Relations : Twenty-five Years of Partnership and Friendship

Lee Choong Lyol; Hong Seok-Joon; Youn Dae-yeong

Korea : Korean Institute of Southeast Asian Studies , 2015 - (327.5905195 LEE 2015) - ISBN9791195646432

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Bilateral Legacies in East and Southeast Asia /edited by N. Ganesan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral Legacies in East and Southeast Asia /edited by N. Ganesan

Ganesan N (Narayanan)

Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2015 - (327.59 BIL 2015) - ISBN9789814620413

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...