skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 209  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : an Appreciation

Kamien Roger

N.Y. : McGraw-Hill, Inc., 1994 - (780 KAM 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Четырех голоcные диктанты

Агажанов А.

М. : Гос. муз. изд, 1961

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về phản ánh hiện thực trong âm nhạc

Vanxlôp V.V.; Hoàng Kim Liên người dịch

H. : Văn hoá nghệ thuật, 1964 - (780 VAN 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bạn trẻ hãy đến với âm nhạc

Phạm Tuyên

H. : Thanh niên, 1982 - (782 PH-T 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of Western music

Grout D.J.; Palisa C

N.Y. : W.W. Norton & company, 1988 - (780 GRO 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Музыка в борьбе с фашизмом : Сборник статей

М. : Совет. композитор, 1985

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compamon to contemporary musical thought. Tập 1

London : Rontledge, 1992 - (780 COM(1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc đời của Bêtôven

Xinhiaver L.; Anh Tuấn người dịch

H. : Văn hoá nghệ thuật, 1963 - (780.92 XIN 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Âm nhạc trong nghệ thuật chèo

Trần Việt Ngữ

H. : VNC nghệ thuật sân khấu, 1970 - (781.6 TR-N 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 de chansons francaises

Brunschwig C.; Calvet L.J; Klein J.C

Paris : Seuil, 1972 - (780.92 BRU 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Musical life in Britain : Book for Reading

Osagchick L.V.

M. : Higer school , 1973 - (780.92 OSA 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hát mãi khúc quân hành : tổng tập các bài hát về người lính

H. : Thanh niên, 2002 - (780 HAT 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music the rock-classic connection

Gibson D.; Alcok P; Norris E

Oxford : Cape Town, 1992 - (781.66 GIB 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schriften zur Musik

Hoffmann E.T.A

München: Winkler, 1977 - (830.8 HOF 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music an Appreciation

Camus Raoul F.

New York : The McGraw-Hill Companies. Inc., 1996 - (780 CAM 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Tonal harmony : with an introduction to twentieth-century music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tonal harmony : with an introduction to twentieth-century music

Kostka Stefan M.; Payne Dorothy

New York : McGraw-Hill, c1995 - (781.2 KOS 1995) - ISBN0070358745 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Музыкальное вечера

Левашева Г.

Л. : Дет. лит., 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Музыкальные вечера

Левашева Г.

Л. : Дет. лит., 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c1999. - (780 MAC 1999) - ISBN0393972909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng hát Việt Nam : 1930-1963. Tập 1

H. : Văn hóa, 1975 - (780 TIE(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 209  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1967  (16)
  2. 1967đến1977  (30)
  3. 1978đến1990  (23)
  4. 1991đến2003  (59)
  5. Sau 2003  (86)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...