skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 240.772  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试析《1948年英国国籍法》

周小粒

世界历史 (World History), 2012, Issue 3, pp.41-52

ISSN: 1002-011X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

17世纪末至18世纪中叶英国消费社会的出现

李新宽

世界历史 (World History), 2011, Issue 5, pp.49-57

ISSN: 1002-011X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学者对本国思想库的研究

陈广猛

外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2012, Issue 4, pp.99-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“英国马克思主义”的历史、理论道路与理论成就

张亮

马克思主义研究 (Studies on Marxism), 2012, Issue 7, pp.123-131

ISSN: 1006-5199

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国宗教和英国穆斯林

贾建萍

世界宗教文化 (The Religious Cultures in the World), 2014, Issue 2, pp.81-86

ISSN: 1007-6255

Toàn văn không sẵn có

6
英国学者对本国思想库的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学者对本国思想库的研究

陈广猛

外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2012, Issue 04, pp.99-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Truy cập trực tuyến

7
英国2014年经度奖:公众选择顶级科学难题 - UK public will choose which scientific puzzle to investigate for 2014 Longitude Prize
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国2014年经度奖:公众选择顶级科学难题 - UK public will choose which scientific puzzle to investigate for 2014 Longitude Prize

中华全科医师杂志 - Chinese JOurnal of General Practitioners, 2015, Issue 01, pp.19-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-7368

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国大学发展的四种图景

宋佳

比较教育研究 (Comparative Education Review), 2013, 35(2), pp.110-110

ISSN: 1003-7667

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代英国宪法:改进或颠覆?

哈利·T·狄金森[英]

南京大学学报:哲学.人文科学.社会科学 (Journal of Nanjing University(Philosophy, Humanities and Social Sciences)), 2011, 48(4), pp.19-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7278

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

简论穆斯林人口移民英国的历史进程

宋全成 王娅

人文杂志 (The Journal of Humanities), 2013, Issue 4, pp.21-28

ISSN: 0447-662X

Toàn văn không sẵn có

11
试析《1948年英国国籍法》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试析《1948年英国国籍法》

周小粒

世界历史 - World History, 2012, Issue 03, pp.41-52

ISSN: 1002-011X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国农村劳动力转移及其对中国的启示

王爱华

世界农业 (World Agriculture), 2015, Issue 1, pp.52-57

ISSN: 1002-4433

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

棉花与鸦片:19世纪初叶广州中英贸易的货品易位

郭卫东

学术研究 (Academic Research), 2011, Issue 5, pp.100-108

ISSN: 1000-7326

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

盎格鲁—撒克逊时期英国货币制度形成初探

崔洪健

北方论丛 (The Northern Forum), 2013, Issue 6, pp.107-111

ISSN: 1000-3541

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国茶叶市场格局变化及其对中国的启示

张丽艳 来文平

世界农业 (World Agriculture), 2012, Issue 7, pp.70-73

ISSN: 1002-4433

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近年来英国公务员录用制度的改革与发展

曹永胜 王铮

行政管理 (Chinese Public Administration), 2012, Issue 2, pp.95-98

ISSN: 1006-0863

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试析英国进行1899—1902年英布战争的原因

李霞

首都师范大学学报:社会科学版 (Journal of Capital Normal University(Social Science Edition)), 2011, Issue S1, pp.237-240

ISSN: 1004-9142

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自由与秩序的悖论——19世纪英国建立现代警察探源

吴铁稳

学术论坛 (Academic Forum), 2012, 35(7), pp.201-204

ISSN: 1004-4434

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

卡德韦尔陆军改革的国际背景

耿自攀

首都师范大学学报:社会科学版 (Journal of Capital Normal University(Social Science Edition)), 2011, Issue S1, pp.233-236

ISSN: 1004-9142

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从“失语”到“发声”:近年来英国华人参政探析

廖小健 周龙

理论月刊 (Theory Monthly), 2013, Issue 9, pp.183-188

ISSN: 1004-0544

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 240.772  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.927)
 2. Toàn văn trực tuyến (20.964)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (22.897)
 2. 1956đến1971  (3.563)
 3. 1972đến1987  (7.547)
 4. 1988đến2004  (33.645)
 5. Sau 2004  (82.420)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 英国  (184.105)
 2. 英国人  (5.972)
 3. 英国政府  (4.152)
 4. 美国  (3.854)
 5. 中国  (3.604)
 6. 英国首相  (1.772)
 7. 英国文学  (933)
 8. 澳大利亚  (868)
 9. 启示  (684)
 10. 高等教育  (683)
 11. 欧盟  (506)
 12. 工业革命  (441)
 13. 改革  (388)
 14. 英国高等教育  (332)
 15. 职业教育  (327)
 16. BBC  (307)
 17. 高校  (303)
 18. 英国电影  (273)
 19. 中世纪  (254)
 20. Cssci  (71)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1.   (389)
 2. 刘金源  (61)
 3. 刘成  (35)
 4. 陈晓律  (35)
 5. 杨芳  (31)
 6. 张德明  (28)
 7. 郭家宏  (21)
 8. 王本立  (20)
 9. 金燕  (20)
 10. 崔洪健  (17)
 11. 李霞  (17)
 12. 李靖堃  (15)
 13. 梁俊艳  (14)
 14. 付有强  (13)
 15. 王黎(编译)  (12)
 16. 张瑾  (12)
 17. 滕淑娜  (10)
 18. 武翠红  (6)
 19. 张双智  (6)
 20. 张嵘  (5)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (96.656)
 2. Dutch  (5.026)
 3. Chinese  (2.978)
 4. Italian  (2.381)
 5. Norwegian  (2.215)
 6. German  (2.106)
 7. French  (1.114)
 8. Spanish  (613)
 9. Danish  (406)
 10. Hungarian  (210)
 11. Portuguese  (112)
 12. Polish  (83)
 13. Finnish  (19)
 14. Czech  (16)
 15. Greek  (16)
 16. Slovak  (9)
 17. Korean  (4)
 18. Romanian  (4)
 19. Japanese  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 刘金源
 2. 刘成
 3. 陈晓律
 4. 杨芳

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...