skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
爱尔兰学前教育的政策、举措及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

爱尔兰学前教育的政策、举措及启示

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2012, Issue 07, pp.92-95

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

2
澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示 - Preschool Teachers' Concept of Children's Interests in Australia and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

澳大利亚学前教师的儿童兴趣观及其启示 - Preschool Teachers' Concept of Children's Interests in Australia and Its Inspiration

; HU Hengbo

外国中小学教育, 2016, Issue 07, pp.47-51

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

3
美国学前儿童STEM教育的理念声明与实施建议——源自马萨诸塞州的经验 - The STEM Education for Preschool Children in US and Its Implication——Taking Massachusetts as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国学前儿童STEM教育的理念声明与实施建议——源自马萨诸塞州的经验 - The STEM Education for Preschool Children in US and Its Implication——Taking Massachusetts as an Example

; HU Hengbo

教育科学 - Education Science, 2017, Vol.33(04), pp.90-96

ISSN: 1002-8064

Toàn văn không sẵn có

4
英国保障学前儿童安全的策略及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国保障学前儿童安全的策略及启示

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2013, Issue 02, pp.73-74

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

5
英国学前教师EYPS培训的外部质量保障体系及其启示 - On External Quality Assurance System of EYPS Training Programme in the United Kingdom and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师EYPS培训的外部质量保障体系及其启示 - On External Quality Assurance System of EYPS Training Programme in the United Kingdom and Its Inspiration

; HU Heng-bo

成人教育 - Adult Education, 2016, Issue 09, pp.90-94

ISSN: 1001-8794

Toàn văn không sẵn có

6
学前教师高期望的内涵、价值及实施策略——来自澳大利亚维多利亚州的经验 - The Idea of High Expectations for Every Child in Victoria and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前教师高期望的内涵、价值及实施策略——来自澳大利亚维多利亚州的经验 - The Idea of High Expectations for Every Child in Victoria and Its Inspiration

; HU Hengbo

外国中小学教育, 2016, Issue 12, pp.46-51

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

7
英国早期教育教师标准的价值取向与改革趋势 - The Value Orientation and Reform Trend of Early Years Professional Status Standards in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国早期教育教师标准的价值取向与改革趋势 - The Value Orientation and Reform Trend of Early Years Professional Status Standards in the UK

; HUHengbo

外国教育研究 - Studies in Foreign Education, 2014, Vol.41(08), pp.46-53

ISSN: 1006-7469

Toàn văn không sẵn có

8
匈牙利公立幼儿园发展策略管窥
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

匈牙利公立幼儿园发展策略管窥

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2013, Issue 07, pp.89-91

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

9
菲律宾学前教育立法的举措与启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

菲律宾学前教育立法的举措与启示

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2013, Issue 10, pp.87-90

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

10
简析意大利幼儿园新课程的特点及发展趋势
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

简析意大利幼儿园新课程的特点及发展趋势

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2013, Issue 01, pp.88-90

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

11
英国学前教育标准中的差异教学观及其启示 - The Idea of Differentiated Instruction on Early Childhood Education Standards in UK and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教育标准中的差异教学观及其启示 - The Idea of Differentiated Instruction on Early Childhood Education Standards in UK and Its Inspiration

霍力岩 ; ; HUO Liyan, HU Hengbo

外国中小学教育, 2017, Issue 04, pp.27-33

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

12
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

13
加拿大学前儿童坚韧性品质家庭培养及启示——以安大略省为例 - On the Study of Developing Resilience in Young Children in Ontario and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加拿大学前儿童坚韧性品质家庭培养及启示——以安大略省为例 - On the Study of Developing Resilience in Young Children in Ontario and Its Inspiration

; 霍力岩 ; HU Hengbo, HUO Liyan

比较教育研究 - Comparative Education Review, 2017, Vol.39(05), pp.97-104

ISSN: 1003-7667

Truy cập trực tuyến

14
英国学前教师EYPS培训的内涵、实施特征及启示 - On the Study of EYPS Training Programme in the UK and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师EYPS培训的内涵、实施特征及启示 - On the Study of EYPS Training Programme in the UK and Its Inspiration

; 陈时见 ; HU Hengbo CHEN Shijian

外国中小学教育, 2014, Issue 01, pp.54-59

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

15
英国实施免费学前教育的政策、举措及经验 - On the Free Preschool Education in the United Kingdom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国实施免费学前教育的政策、举措及经验 - On the Free Preschool Education in the United Kingdom

; Hu Hengbo

学前教育研究 - Studies In Preschool Education, 2013, Issue 07, pp.48-54

ISSN: 1007-8169

Toàn văn không sẵn có

16
澳大利亚维多利亚州的幼小衔接方案及其启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

澳大利亚维多利亚州的幼小衔接方案及其启示

; 李慧

教育导刊:下半月 - Journal of Educational Development, 2016, Issue 08, pp.65-68

ISSN: 1005-3476

Toàn văn không sẵn có

17
川西地区栖霞组储层测井识别与流体性质判断
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

川西地区栖霞组储层测井识别与流体性质判断

王亮 ; ; 张鹏飞 ; 杨青建 ; 方忠运

特种油气藏 - Special Oil & Gas Reservoirs, 2012, Vol.19(04), pp.18-20

ISSN: 1006-6535

Toàn văn không sẵn có

18
美国学前儿童音乐核心素养的内涵、培育及启示——以弗吉尼亚州为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国学前儿童音乐核心素养的内涵、培育及启示——以弗吉尼亚州为例

中国音乐教育 - China Music education, 2017, Issue 09, pp.27-31

ISSN: 1003-1138

Truy cập trực tuyến

19
建议一:环评审批应作为餐饮许可前置条件
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

建议一:环评审批应作为餐饮许可前置条件

中国食品药品监管 - China Food Drug Administration, 2013, Issue 10, pp.12-12

ISSN: 1673-5390

Truy cập trực tuyến

20
美国学前全纳教育的内涵、策略及启示——基于《学前全纳教育联合声明》的探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国学前全纳教育的内涵、策略及启示——基于《学前全纳教育联合声明》的探索

世界教育信息 - World Education Information, 2016, Issue 17, pp.43-46

ISSN: 1672-3937

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (9)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 胡恒波
 2. Hu Hengbo
 3. 霍力岩
 4. 陈时见
 5. 张运杰

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...