skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.351  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国低收益有限责任公司立法介评——兼论中国非公募基金会制度之完善

湖南社会科学 (Hunan Social Sciences), 2012, Issue 2, pp.163-167

ISSN: 1009-5675

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国心理学会2011年华盛顿年会综述

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2011, Issue 6, pp.146-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校创业教育体系构建的导向研究

教育评论, 2011, Issue 4, pp.22-24

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“我不能想象一种没有它的生活”——与亨德里克斯·斯塔姆教授谈理论心理学

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2013, Issue 1, pp.135-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

批判立场的理论心理学——与托马斯·梯欧教授一席谈

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2011, Issue 5, pp.125-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

马克思主义哲学与批判心理学前沿进展

南京大学学报:哲学.人文科学.社会科学 (Journal of Nanjing University(Philosophy, Humanities and Social Sciences)), 2014, 51(3), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7278

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国金融消费者专门保护之学理辨正及其启示

求索, 2012, Issue 3, pp.137-139

ISSN: 1001-490X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于生态和谐思路的产业结构调整分析

统计与决策, 2011, Issue 7, pp.97-99

ISSN: 1002-6487

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《普通高等学校图书馆规程》第三次修订会议在四川大学召开

大学图书馆学报 (Journal of Academic Libraries), 2015, Issue 2, pp.95-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-1027

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校校训精神的“守”与“变”

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 26, pp.49-50

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

作为其他可能选择的主体性——与伊安·帕克教授谈理论心理学

华东师范大学学报:教育科学版 (Journal of East China Normal University:Educational Sciences), 2013, 31(3), pp.41-48

ISSN: 1000-5560

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国东部、西部教育资源与居民收入的分配现状及其相互作用

中国远程教育 (Distance Education in China), 2013, Issue 12, pp.52-54

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业文化:向宗教学习

江西社会科学 (Jiangxi Social Sciences), 2014, Issue 5, pp.243-247

ISSN: 1004-518X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全国图书馆阅读疗法经验交流会在泰山医学院召开

大学图书馆学报 (Journal of Academic Libraries), 2011, Issue 6, pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-1027

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《阅读周刊》为何偏爱非虚构作品

中国记者 (Chinese Journalist), 2013, Issue 3, pp.55-56

ISSN: 1003-1146

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Environment,Ownership Structure and Firm Value:Evidence from the Chinese Securities Market
改善民生是中国城乡统筹改革实践的原动力

财经科学 (Finance and Economics), 2011, Issue 7, pp.85-91

ISSN: 1000-8306

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Periods in the History of Relationship between Imperial University of Peking and Commercial Press
商务印书馆与京师大学堂关系演变之探讨

出版科学, 2014, 22(2), pp.105-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-5853

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

心理学、生命政治与新自由主义治理

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2014, Issue 5, pp.134-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在全媒体融合传播中提升舆论引导力——江苏广电总台昆山“8·2”特大事故融合报道的实践思考

中国记者 (Chinese Journalist), 2014, Issue 9, pp.40-42

ISSN: 1003-1146

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国国会图书馆主阅览室

大学图书馆学报 (Journal of Academic Libraries), 2015, Issue 4, pp.F0004-F0004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-1027

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.351  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.553)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.122)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (27)
 2. 1986đến1993  (261)
 3. 1994đến2001  (918)
 4. 2002đến2010  (5.649)
 5. Sau 2010  (6.496)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13.350)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 应用  (148)
 2. 中国  (140)
 3. 诊断  (119)
 4. 治疗  (115)
 5. 护理  (72)
 6. 分析  (61)
 7. 儿童  (51)
 8. 磁共振成像  (51)
 9. 疗效  (34)
 10. 美国  (30)
 11. 仿真  (30)
 12. 实践  (28)
 13. 评估  (19)
 14. 高等学校  (15)
 15. 阅读疗法  (15)
 16. 教育部  (12)
 17. 关节镜  (10)
 18. 委员会  (10)
 19. 图书情报工作  (9)
 20. 词向量  (6)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 王波  (12.498)
 2. Wang Bo  (765)
 3. 矫桂琼  (51)
 4. 魏在荣  (45)
 5. Wang, B.  (44)
 6. Wang, Bo  (41)
 7. 唐修俊  (34)
 8. 王波伟  (23)
 9. 刘涤尘  (21)
 10. 罗建成  (17)
 11. 赵文新  (17)
 12. 狄东华  (16)
 13. 肖冰  (16)
 14. 肖友平  (14)
 15. 连海云  (13)
 16. 宋婕萍  (11)
 17. 范凯  (8)
 18. 乔木  (6)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1.638)
 2. English  (63)
 3. Japanese  (12)
 4. French  (4)
 5. German  (1)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 王波
 2. Wang Bo
 3. 矫桂琼
 4. 魏在荣
 5. Wang, B.

theo chủ đề:

 1. 应用
 2. 中国
 3. 诊断
 4. 治疗
 5. 护理

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...