skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 20.478  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校声乐教育应用型人才的培养

梁雪

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2014, Issue 3, pp.160-161

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型人才培养模式下的“管理会计”课程教学方法改革

张云娜

教育与职业 (Education and Vocation), 2015, Issue 3, pp.156-157

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面向应用的结构力学课程教学研究

李延强

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 24, pp.142-143

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科的若干认识辨析

王钢 曹如军

教育评论, 2013, Issue 6, pp.15-17

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型路桥工程测量教学研究

黄羚 尚艳亮

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 6, pp.129-130

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型导向下的中国现代文学史教学改革

董敏

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 32, pp.148-149

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科院校学报与产学研结合的发展模式探讨

李华

编辑之友, 2012, Issue 6, pp.67-68

ISSN: 1003-6687

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科教育趋同化现象研究

康贤刚

湖北大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Hubei University(Philosophy and Social Sciences)), 2012, 39(4), pp.128-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4799

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科综合性课程研究

赵林惠 方新 陈瑞阳

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 6, pp.133-134

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新型应用型本科院校发展的14个基本问题

陈小虎 杨祥

中国大学教学 (China University Teaching), 2013, Issue 1, pp.17-22

ISSN: 1005-0450

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以导师制为平台构建应用型、国际化人才培养模式研究

朱传华

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 3, pp.33-34

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论“卓越计划”工程应用型人才的培养模式

叶树江 吴彪 李丹

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2011, Issue 4, pp.110-112

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国应用型大学的组织特征与体系设计

徐立清

江苏高教 (Jiangsu Higher Education), 2013, Issue 5, pp.25-27

ISSN: 1003-8418

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国高校模块化教学对应用型德语专业建设的启示

侯继红 蔡敬民

中国大学教学 (China University Teaching), 2011, Issue 2, pp.95-96

ISSN: 1005-0450

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于应用型本科教育公共选修课设置的思考

杨燕琼

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 24, pp.123-124

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科高校大学英语教学改革的定位研究

董艳 柯应根

江苏高教 (Jiangsu Higher Education), 2014, Issue 4, pp.99-100

ISSN: 1003-8418

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科院校财务管理专业实践教学改革研究

刘悦

教育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 8, pp.158-159

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科金融学专业的课程改革

盖锐

江苏社会科学 (Jiangsu Social Sciences), 2012, Issue S1, pp.202-206

ISSN: 1003-8671

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

做研究生的良师益友——培养应用型军事学研究生的几点体会

孙明太

学位与研究生教育 (Academic Degrees & Graduate Education), 2013, Issue 6, pp.33-37

ISSN: 1001-960X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

由应用型本科管理学课程教学引发的思考

郭宁

教育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 15, pp.131-132

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 20.478  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (485)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.001)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (80)
 2. 1991đến1996  (212)
 3. 1997đến2002  (280)
 4. 2003đến2009  (3.103)
 5. Sau 2009  (16.803)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1.   (43)
 2. 陈静  (14)
 3. 张杰  (13)
 4. 王红  (12)
 5. 鲁武霞  (11)
 6. 徐立清  (9)
 7. 刘印房  (8)
 8. 叶树江  (8)
 9. 张丽萍  (8)
 10. 胡天佑  (7)
 11. 刘卫  (4)
 12. 徐国庆  (4)
 13. 盖锐  (4)
 14. 张泳  (4)
 15. 陈立万  (4)
 16. 刘朝晖  (4)
 17. 巩丽霞  (2)
 18. 王扬眉  (2)
 19. 吉顺育  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (697)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 陈静
 2. 张杰
 3. 王红
 4. 鲁武霞

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...