skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROAD OF INDEPENDENT INNOVATION WITH CHINESE CHARACTERISTICS: INNOVATION RESOURCES, INNOVATIVE MODEL AND INNOVATION POSITIONING
中国特色自主创新道路的思考:创新资源的配置、创新模式和创新定位的选择

经济理论与经济管理 (Economic Theory and Business Management), 2014, Issue 8, pp.5-19

ISSN: 1000-596X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the Reform of the German Intercultural Teacher Education
德国跨文化教师教育改革的发展与新动向

曲铁华

东北师大学报:哲学社会科学版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2014, Issue 6, pp.207-211

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示

曲铁华

教师教育研究 (Teacher Education Research), 2014, 26(1), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn không sẵn có

4
2016年上半年高技术产业和战略性新兴产业发展形势分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2016年上半年高技术产业和战略性新兴产业发展形势分析

经济研究参考 - review of economic research, 2016, Issue 43, pp.25-28

ISSN: 2095-3151

Toàn văn không sẵn có

5
发达国家提升自主创新能力的共性经验及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发达国家提升自主创新能力的共性经验及启示

经济研究参考 - review of economic research, 2016, Issue 28, pp.40-48

ISSN: 2095-3151

Toàn văn không sẵn có

6
“从档”的艺术——和覃兆刿教授《档案事业“三字经”》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“从档”的艺术——和覃兆刿教授《档案事业“三字经”》

章华明 ;

兰台世界:下半月 - Lantai World, 2011, Issue 4, pp.24-25

ISSN: 1006-7744

Toàn văn không sẵn có

7
水生生物DNA序列相似度的算法 - Comparison Method of DNA Sequence Similarity in Aquatic Organisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水生生物DNA序列相似度的算法 - Comparison Method of DNA Sequence Similarity in Aquatic Organisms

; YU Zhe

水产学杂志 - Chinese Journal of Fisheries, 2016, Vol.29(05), pp.22-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-3832

Truy cập trực tuyến

8
海洋监控系统大数据云计算架构研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海洋监控系统大数据云计算架构研究

; YU Zhe;Jilin Physical College

舰船科学技术 - Ship Science and Technology, 2016, Issue 4X, pp.175-177

ISSN: 1672-7649

Toàn văn không sẵn có

9
新时期推进军工行业发展的意义与对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期推进军工行业发展的意义与对策

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2017, Issue 27, pp.49-52

ISSN: 1007-9777

Truy cập trực tuyến

10
未来三年高技术产业发展预测
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未来三年高技术产业发展预测

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2015, Issue 24, pp.52-53

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

11
关于产能过剩及政府补贴问题的思考——以高技术产业和战略性新兴产业为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于产能过剩及政府补贴问题的思考——以高技术产业和战略性新兴产业为例

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2016, Issue 05, pp.72-73

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

12
高技术产业和战略性新兴产业面临问题的对策建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高技术产业和战略性新兴产业面临问题的对策建议

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2017, Issue 07, pp.56-59

ISSN: 1007-9777

Truy cập trực tuyến

13
厘清“市场准入负面清单”的关键
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

厘清“市场准入负面清单”的关键

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2015, Issue 22, pp.37-38

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

14
“互联网+”助推传统产业转型升级
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“互联网+”助推传统产业转型升级

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2016, Issue 12, pp.62-64

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

15
长度、宽度与高度——基层档案馆馆长视野中的中国档案学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

长度、宽度与高度——基层档案馆馆长视野中的中国档案学

章华明 ;

中国档案 - China Archives, 2011, Issue 4, pp.28-31

ISSN: 1007-5054

Toàn văn không sẵn có

16
2013年我国高技术产业、战略性新兴产业发展回顾及2014年展望
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2013年我国高技术产业、战略性新兴产业发展回顾及2014年展望

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2014, Issue 02, pp.20-24

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

17
新时期推进军工行业加强军民融合发展的对策建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期推进军工行业加强军民融合发展的对策建议

宏观经济研究 - Macroeconomics, 2017, Issue 09, pp.56-69

ISSN: 1008-2069

Truy cập trực tuyến

18
渔业大数据综述 - Review of Fishery Big Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

渔业大数据综述 - Review of Fishery Big Data

; YU Zhe

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2017, Vol.45(09), pp.211-213

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

19
高新技术产业发展形势分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高新技术产业发展形势分析

; 王君 ; 杨威

宏观经济管理 - Macroeconomic Management, 2013, Issue 12, pp.15-16

ISSN: 1004-907X

Toàn văn không sẵn có

20
重大技术发展面临问题及对策建议——以高效太阳能电池为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重大技术发展面临问题及对策建议——以高效太阳能电池为例

; 王君 ; 杨威 ; 李红宇

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2014, Issue 15, pp.38-40

ISSN: 1007-9777

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2007  (26)
 3. 2008đến2010  (45)
 4. 2011đến2014  (69)
 5. Sau 2014  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 于喆  (136)
 2. 张于喆  (52)
 3. 于喆英  (13)
 4. 王君  (8)
 5. 邹伟  (8)
 6. 杨威  (7)
 7. 李红宇  (6)
 8. 毛桂洁  (6)
 9. YU Zhe  (6)
 10. 李明爽  (5)
 11. 张义梁  (5)
 12. 曲铁华  (5)
 13. 李洪峰  (4)
 14. 苏艳红  (4)
 15. 彭彬  (4)
 16. 张媛  (4)
 17. 吴立娟  (4)
 18. 历荣  (3)
 19. 贾丹  (2)
 20. 崔玉影  (2)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 于喆
 2. 张于喆
 3. 于喆英
 4. 王君
 5. 邹伟

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...