skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bất đẳng thức và giải các bài toán cực trị cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bất đẳng thức và giải các bài toán cực trị cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

Phạm, Thị Tuyết Trang; Đỗ, Văn Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66330; 510.71 PH-T 2018 / 05050003520

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topô đại cương : giáo trình cao học

Đỗ Văn Lưu

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998 - (514 ĐO-L 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Lipschitz : giáo trình dành cho các trường đại học

Đỗ Văn Lưu

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999 - (515 ĐO-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích hàm : giáo trình cho các trường đại học

Đỗ Văn Lưu

H. : KHKT, 1999 - (515 ĐO-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích hàm

Đỗ Văn Lưu; Nguyễn Đức Lạng

H. : ĐHQGHN, 2010 - (515.7 ĐO-L 2010)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bất đẳng thức và giải các bài toán cực trị cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

Phạm Thị Tuyết Trang; Đỗ Văn Lưu

Hà Nội. : Trường Đại học giáo dục, 2018 - (510.71 PH-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimality and duality in constrained interval-valued optimization

Do Van Luu

4OR, Sep 2018, Vol.16(3), pp.311-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16194500 ; E-ISSN: 16142411 ; DOI: 10.1007/s10288-017-0369-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent derivatives and necessary efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints

Do Van Luu

RAIRO: Recherche Opérationnelle, Apr-Jun 2018, Vol.52(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03990559 ; E-ISSN: 12903868 ; DOI: 10.1051/ro/2017042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order necessary efficiency conditions for nonsmooth vector equilibrium problems.(Report)

Luu, Do Van

Journal of Global Optimization, 2018, Vol.70(2), p.437(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5001 ; DOI: 10.1007/s10898-017-0556-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On optimality conditions for vector variational inequalities

Van Luu, Do ; Hang, Dinh Dieu

Journal of Mathematical Analysis and Applications, April 15, 2014, Vol.412(2), p.792(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-247X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On alternative theorems and necessary conditions for efficiency

Do Van Luu

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2005  (2)
 3. 2006đến2009  (1)
 4. 2010đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (4)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Vietnamese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Analysis  (2)
 2. Topology  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đỗ Văn Lưu
 2. Luu, Do Van
 3. Do Van Luu
 4. Luu, DV
 5. Luu, Do

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...