skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 10

Đỗ Thị Thanh Xuân

ĐHGD; 2012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của Alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria Ornata Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 14

Đỗ Thị Thanh Xuân

ĐHKHTN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2014

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria ornata
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria ornata

Đỗ, Thị Thanh Xuân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4698

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của Alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria Ornata : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của Alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria Ornata : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Đỗ, Thị Thanh Xuân; Thành, Thị Thu Thủy

Đỗ, T. T. X. (2014). Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của Alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria Ornata. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39324

Truy cập trực tuyến

5
Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ, Thị Thanh Xuân; Nguyễn, Chí Thành, người hướng dẫn

00050001738; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48296

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đỗ, Thị Thanh Xuân; Trần, Thị Mai Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đỗ, T. T. X. (2017). Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Chương trình đào tạo thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63722; 338.4791 ĐO-X 2017 / 02050005366

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ Thị Thanh Xuân; Nguyễn Chí Thành người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2012 - (510.71 ĐO-X 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thành phần và cấu trúc hóa học của Alginate chiết tách từ rong nâu Tubinaria Ornata : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Đỗ Thị Thanh Xuân; Thành Thị Thu Thủy

H. : ĐHKHTN , 2014 - (547 ĐO-X 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đỗ Thị Thanh Xuân; Trần Thị Mai Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (338.4791 ĐO-X 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...