skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh thái và môi trường trong dệt - nhuộm

Đặng Trần Phong

H. : KHKT, 2004 - (667.3 ĐA-P 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm

Đặng Trấn Phòng; Trần Hiếu Nhuệ

H. : KHKT, 2013 - (667.028 ĐA-P 2013) - ISBN9786046700388

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (1)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đặng Trấn Phòng
  2. Trần Hiếu Nhuệ
  3. Đặng Trần Phong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...