skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: video transcoding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pattern-Based Video Coding Techniques for Real-Time Low Bit-Rate and Low Complexity Encoding Applications
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern-Based Video Coding Techniques for Real-Time Low Bit-Rate and Low Complexity Encoding Applications

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Yucong Chen ; Yun Zhou ; Jiangtao Wen

Information, 01 September 2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info7030053

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding unit complexity-based predictions of coding unit depth and prediction unit mode for efficient HEVC-to-SHVC transcoding with quality scalability

Yeh, Chia-Hung ; Tseng, Wen-Yu ; Kang, Li-Wei ; Lee, Cheng-Wei ; Muchtar, Kahlil ; Chen, Mei-Juan

Journal of Visual Communication and Image Representation, August 2018, Vol.55, pp.342-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, October 2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error resiliency transcoding and decoding solutions using distributed video coding techniques

Shanableh, Tamer ; May, Tony ; Ishtiaq, Faisal

Signal Processing: Image Communication, 2008, Vol.23(8), pp.610-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2008.05.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming

Chiou, Hung-Jyh ; Lee, Yuh-Ruey ; Lin, Chia-Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2005, Vol.16(4), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2004.11.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (2)
 3. 2008đến2011  (1)
 4. 2012đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Khác  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shanableh, T.
 2. Shanableh, Tamer
 3. Ishtiaq, Faisal
 4. Wen, Jiangtao
 5. Chiou, Hj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...