skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Early Termination xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding unit complexity-based predictions of coding unit depth and prediction unit mode for efficient HEVC-to-SHVC transcoding with quality scalability

Yeh, Chia-Hung ; Tseng, Wen-Yu ; Kang, Li-Wei ; Lee, Cheng-Wei ; Muchtar, Kahlil ; Chen, Mei-Juan

Journal of Visual Communication and Image Representation, August 2018, Vol.55, pp.342-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast reference frame selection based on content similarity for low complexity HEVC encoder

Pan, Zhaoqing ; Jin, Peng ; Lei, Jianjun ; Zhang, Yun ; Sun, Xingming ; Kwong, Sam

Journal of Visual Communication and Image Representation, October 2016, Vol.40, pp.516-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2016.07.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast coding tree structure decision for HEVC based on classification trees

Correa, Guilherme ; Assuncao, Pedro ; Agostini, Luciano ; Silva Cruz, Luis

Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2016, Vol.87(2), pp.129-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-1030 ; E-ISSN: 1573-1979 ; DOI: 10.1007/s10470-016-0719-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient early direct mode decision for multi-view video coding

Wang, Fengsui ; Zeng, Huanqiang ; Shen, Qinghong ; Du, Sidan

Signal Processing: Image Communication, August 2013, Vol.28(7), pp.736-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2013.05.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global-local correlation-based early large-size mode decision for multiview video coding

Zhu, Wei ; Zheng, Yayu ; Chen, Peng ; Xie, Jiani

Journal of Electronic Imaging, 01 January 2014, Vol.23(1), pp.013027-013027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1017-9909 ; E-ISSN: 1560-229X ; DOI: 10.1117/1.JEI.23.1.013027

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fast mode decision algorithm applied to Coarse-Grain quality Scalable Video Coding

Wang, Dayong ; Yuan, Chun ; Sun, Yu ; Zhang, Jian ; Jin, Xin

Journal of Visual Communication and Image Representation, October 2014, Vol.25(7), pp.1631-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2014.07.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast intra-encoding algorithm for High Efficiency Video Coding

Zhao, Liang ; Fan, Xiaopeng ; Ma, Siwei ; Zhao, Debin

Signal Processing: Image Communication, October 2014, Vol.29(9), pp.935-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2014.06.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast integer-pel and fractional-pel motion estimation for H.264/AVC

Chen, Zhibo ; Xu, Jianfeng ; He, Yun ; Zheng, Junli

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2006, Vol.17(2), pp.264-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2004.12.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinforcement learning based coding unit early termination algorithm for high efficiency video coding

Li, Na ; Zhang, Yun ; Zhu, Linwei ; Luo, Wenhan ; Kwong, Sam

Journal of Visual Communication and Image Representation, April 2019, Vol.60, pp.276-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2019.02.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acceleration for HEVC Encoder by Bimodal Segmentation of Rate-Distortion Cost and Accurate Determination of Early Termination and Early Split

Tai, Kuang-Han ; Chen, Mei-Juan ; Lin, Jie-Ru ; Huang, Ren-Yuan ; Yeh, Chia-Hung ; Chen, Chia-Yen ; Lin, Shinfeng D ; Weng, Ro-Min ; Chang, Chuan-Yu

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.45259-45273 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2900517

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2015  (3)
 4. 2016đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Mei-Juan
 2. Kwong, Sam
 3. Yeh, Chia-Hung
 4. Zhang, Yun
 5. Zhang, Jian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...