skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình địa chất cơ sở

Tống Duy Thanh Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.071 GIA 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.071 TR-L(3) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Văn Hiệp; Nguyễn Minh Thuyết

H. : ĐHQGHN, 2007 - (495.9228 TIE 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515.071 NG-H(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khảo cổ học

Bôrixcôpxki P.I.; Hà Văn Tấn Người dịch; Lê Thế Thép Người dịch; Đặng Công Lý Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (930.1 BOR 1961)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Di truyền học quần thể

Đỗ Lê Thăng

H. : ĐHQG, 2001 - (576.5 ĐO-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục học

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2000 - (370 PH-V 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2071 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập giải phẫu người

Nguyễn Hữu Nhân

H. : ĐHQGHN, 2004 - (611.007 NG-N 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số chuyên đề lịch sử thế giới. Tập 2

Nguyễn Văn Kim Chủ biên; Vũ Dương Ninh

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007- 2015 - (909 MOT(2) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở vật lý chất rắn

Đào Trần Cao

H. : ĐHQGHN, 2007 - (530.41 ĐA-C 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Vũ Thanh Khiết

H. : ĐHQGHN, 2002 - (536.7 VU-K 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học : giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2001 - (001.4 PH-V 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thống kê kinh tế

Nguyễn Trần Quế; Vũ Mạnh Hà

H.: ĐHQG, 2001 - (330.015195 NG-Q 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tội phạm học

Đỗ Ngọc Quang

H. : ĐHQGHN, 1999 - (364 ĐO-Q 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (6)
 2. 1983đến1995  (11)
 3. 1996đến2001  (68)
 4. 2002đến2008  (212)
 5. Sau 2008  (81)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (234)
 2. Luận án, luận văn  (37)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (153)
 2. English  (149)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...