skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating in the Storm: Using Astrolabe to Adaptively Configure Web Services and Their Clients

Birman, Kenneth ; Renesse, Robbert ; Vogels, Werner

Cluster Computing, 2006, Vol.9(2), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-006-7559-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmate for a forbedre effektiviteten til en sokemotor

Gehrke Johannes ; Renesse Robbert Van ; Schneider Fred

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR IMPROVING SEARCH ENGINE EFFICIENCY

Gehrke Johannes ; Renesse Robbert Van ; Schneider Fred

Toàn văn sẵn có

4
The Horus and Ensemble Projects: Accomplishments and Limitations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Horus and Ensemble Projects: Accomplishments and Limitations

Birman, Ken ; Constable, Bob ; Hayden, Mark ; Hickey, Jason ; Kreitz, Christoph ; Renesse, Robbert van ; Rodeh, Ohad ; Vogels, Werner; Cornell Univ Ithaca Ny Dept Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design Principles for Isolation Kernels

Kvalnes, Åge ; Johansen, Dag ; Valvåg, Steffen; Renesse, Robbert van ; Schneider, Fred B.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omni-Kernel: An Operating System Architecture for Pervasive Monitoring and Scheduling

Kvalnes, Åge ; Johansen, Dag ; Renesse, Robbert van ; Schneider, Fred B ; Valvåg, Steffen

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies and metrics for fair resource sharing

Renesse, Robbert van ; Kvalnes, Aage ; Zagorodnov, Dmitrii ; Johansen, Dag

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment mobility. Moving the desktop around.

Renesse, Robbert van ; Johansen, Dag ; Johansen, Håvard

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance isolation and adaption in the Vortex Kernel

Renesse, Robbert van ; Kvalnes, Aage ; Johansen, Dag

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vortex. An event-driven multiprocessor operating system supporting performance isolation

Renesse, Robbert van ; Kvalnes, Aage ; Johansen, Dag ; Arnesen, Audun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the TACOMA distributed system. Version 1.0

Renesse, Robbert van ; Johansen, Dag ; Schneider, Fred B

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (2)
 4. 2004đến2006  (3)
 5. Sau 2006  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Norwegian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Renesse, Robbert Van
 2. Johansen, Dag
 3. Schneider, Fred B.
 4. Kvalnes, Aage
 5. Valvåg, Steffen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...