skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-route imitation in preschool children

Sebastianutto, Linda ; Mengotti, Paola ; Spiezio, Caterina ; Rumiati, Raffaella Ida ; Balaban, Evan

Acta Psychologica, February 2017, Vol.173, pp.94-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; E-ISSN: 1873-6297 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deficits in motor abilities and developmental fractionation of imitation performance in high-functioning autism spectrum disorders

Biscaldi, Monica ; Rauh, Reinhold ; Irion, Lisa ; Jung, Nikolai ; Mall, Volker ; Fleischhaker, Christian ; Klein, Christoph

European Child & Adolescent Psychiatry, 2014, Vol.23(7), pp.599-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-8827 ; E-ISSN: 1435-165X ; DOI: 10.1007/s00787-013-0475-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Contributions of Dorsal and Ventral Streams to Imitation of Tool-Use and Communicative Gestures

Dressing, Andrea ; Nitschke, Kai ; Kümmerer, Dorothee ; Bormann, Tobias ; Beume, Lena ; Schmidt, Charlotte S M ; Ludwig, Vera M ; Mader, Irina ; Willmes, Klaus ; Rijntjes, Michel ; Kaller, Christoph P ; Weiller, Cornelius ; Martin, Markus

Cerebral Cortex, 2018, Vol. 28(2), pp.474-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhw383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERLANGUAGE FEATURES OF SIGN LANGUAGES (ACCORDING TO THE MATERIAL OF GESTURES IN SIGN FORM)

Maria A. Myasoedova ; Zinaida P. Myasoedova

Sovremennye Informacionnye Tehnologii i IT-obrazovanie, 01 April 2019, Vol.15(1), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-1473 ; DOI: 10.25559/SITITO.15.201901.172-181

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Russian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rumiati, Raffaella Ida
  2. Kaller, Christoph P
  3. Fleischhaker, Christian
  4. Mader, Irina
  5. Weiller, Cornelius

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...