skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Monteiro, Lorena Madruga ; Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire ; Almeida, Lindijane Bento

Plural (São Paulo. Online), 06/08/2011, Vol.18(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Democratização ou assimetria da representação: notas sobre os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional DOI:10.5007/2175-7984.2010v9n16p115
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratização ou assimetria da representação: notas sobre os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional DOI:10.5007/2175-7984.2010v9n16p115

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Monteiro, Lorena Madruga

Política & Sociedade, 05/05/2010, Vol.9(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1677-4140 ; E-ISSN: 2175-7984 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7984.2010v9n16p115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Atores sociais em espaços de ampliação da democracia: as redes sociais em perspectiva
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atores sociais em espaços de ampliação da democracia: as redes sociais em perspectiva

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Silva, Marcelo Kunrath

Revista de Sociologia e Política, 08/2008, Vol.16(suppl), pp.43-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0104-4478 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782008000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atores sociais em espaços de ampliação da democracia: as redes sociais em perspectiva

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Silva, Marcelo Kunrath

Revista de Sociologia e Política, 01 August 2008, Vol.16(suppl), pp.43-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9873 ; E-ISSN: 1678-9873 ; DOI: 10.1590/S0104-44782008000300004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (4)
  2. Spanish  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...