skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản iG Library Premium Collection xóa Tất cả các phiên bản Sau 2008 xóa Tất cả các phiên bản Annan Humaniora xóa Tất cả các phiên bản G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cambodians and Their Doctors: A Medical Anthropology of Colonial and Post-Colonial Cambodia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodians and Their Doctors: A Medical Anthropology of Colonial and Post-Colonial Cambodia

Ovesen, Jan ; Trankell, Ing-Britt; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788776940584 ; ISBN: 9788776940577 ; ISBN: 8776940586 ; ISBN: 8776940578

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...