skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Organization Science xóa Tất cả các phiên bản Zaheer, Akbar xóa Tất cả các phiên bản JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior alliances with targets and acquisition performance in knowledge-intensive industries

Zaheer, Akbar; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...