skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 3.137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
100 cases in clinical medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 cases in clinical medicine

Rees John P.; Pattison James M.‰eauthor; Kosky Christopher‰eauthor

Boca Raton: Taylor & Francis, 2014 - (616.0076 REE 2014) - ISBN9781444174298;ISBN1444174290 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
$1!04K7o'V5':`!9%'[`!3,(B<br>&#20013;&#22283;&#34277;&#23416;&#22823;&#36781;&#20856; = Chinese pharmacy dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

$1!04K7o'V5':`!9%'[`!3,(B
中國藥學大辭典 = Chinese pharmacy dictionary

$1i!T!04K7o'V5':`!9%'[`!3,i!U'Q[!9f'CZ(B; &quot Zhongguo yao xue da ci dian&quot bian wei hui.

Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 2010. - (615 TUĐ 2010) - ISBN9787117123358;ISBN7117123354

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
20 common problems in preventive health care
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 common problems in preventive health care

Campos-Outcalt Douglas

New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, c2000 - (362.1 TWE 2000) - ISBN0070120447

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
20 common problems in respiratory disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 common problems in respiratory disorders

Hueston William J

New York : McGraw-Hill Medical Pub. Division, c2002. - (616.2 TWE 2002) - ISBN0071375260

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
&lt;2012=Two hundred and twelve&gt; USP 35 NF 30 : U. S. Pharmacopoeia National Formulary. Volume 2, The United States pharmacopeia. The National formulary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<2012=Two hundred and twelve> USP 35 NF 30 : U. S. Pharmacopoeia National Formulary. Volume 2, The United States pharmacopeia. The National formulary

The United States pharmacopeia

Rockville: United States Pharmacopeial Convention, 2012 - (615 TWO(2) 2012) - ISBN9781936424009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
2016 ICD-10-CM standard edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2016 ICD-10-CM standard edition

Buck Carol J.

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016] - (616.001 BUC 2016) - ISBN9781455774968;ISBN1455774960;ISBN9780323320627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
2017 ICD-10-CM standard edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2017 ICD-10-CM standard edition

Buck Carol J.

St. Louis, Missouri : Elsevier, 2017 - (616.0012 BUC 2017) - ISBN9780323431194

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide for Delineation of Lymph Nodal Clinical Target Volume in Radiation Therapy

Giampiero Ausili Cefaro Domenico Genovesi Carlos A Perez Annamaria Vinciguerra

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
A Guide for Delineation of Lymph Nodal Clinical Target Volume in Radiation Therapy: With 184 Figures and 12 Tables123
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide for Delineation of Lymph Nodal Clinical Target Volume in Radiation Therapy: With 184 Figures and 12 Tables123

Cefaro, Giampiero Ausili; Perez, Carlos A.; Genovesi, Domenico; Vinciguerra, Annamaria

978-3-540-77043-5 (9783540770435); http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31923; DOI 10.1007/978-3-540-77044-2

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AACN Nursing Scan In Critical Care

ISSN1055-8349

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AANNT journal

ISSN0744-1479

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AAPS PharmSci

Truy cập trực tuyến

13
ABC of sports and exercise medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABC of sports and exercise medicine

Whyte Gregory P. editor; Loosemore Mike editor; Williams Clyde editor

Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John wiley & sons Ltd., 2016. - (617.1027 ABC 2016) - ISBN9781118777527 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abdominal imaging

ISSN0942-8925

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic emergency medicine

ISSN1069-6563

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic Psychiatry

ISSN1042-9670

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic radiology

ISSN1076-6332

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACC current journal review

ISSN1062-1458

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Silverlight 2

Scanlon Jeff

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

20
Accelerated Silverlight 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Silverlight 2

Scanlon, Jeff

978-1-4302-1076-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28214

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (247)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.161)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1997  (21)
 3. 1998đến2004  (44)
 4. 2005đến2012  (426)
 5. Sau 2012  (527)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (2.113)
 2. Sách  (917)
 3. Luận án, luận văn  (107)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.363)
 2. Vietnamese  (116)
 3. French  (63)
 4. Spanish  (52)
 5. German  (43)
 6. Japanese  (25)
 7. Portuguese  (20)
 8. Chinese  (14)
 9. Turkish  (8)
 10. Polish  (4)
 11. Italian  (4)
 12. Dutch  (2)
 13. Undetermined  (1)
 14. Afrikaans  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Serbian  (1)
 17. Persian  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...