skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.202  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0. 35-3. 5 micron photometry of blazars

Sitko, M.L ; Sitko, A.K

Publications of the Astronomical Society of the Pacific; (USA), 01 February 1991, Vol.103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6280 ; E-ISSN: 1538-3873 ; DOI: 10.1086/132804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0.1-Micrometer scaling by 1:1 synchrotron radiation lithography

Mochiji, K ; Ogawa, T ; Oizumil, H ; Soga, T

Microelectronic Engineering, 1992, Vol.18(4), pp.333-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9317 ; E-ISSN: 1873-5568 ; DOI: 10.1016/0167-9317(92)90133-C

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 kHz fixed-target serial crystallography using a multilayer monochromator and an integrating pixel detector

Tolstikova, A ; Levantino, M ; Yefanov, O ; Hennicke, V ; Fischer, P ; Meyer, J ; Mozzanica, A ; Redford, S ; Crosas, E ; Opara, N ; Barthelmess, M ; Lieske, J ; Oberthuer, D ; Wator, E ; Mohacsi, I ; Wulff, M ; Schmitt, B ; Chapman, H ; Meents, A

IUCrJ, Sep 2019, Vol.6(5), pp.927-937 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20522525 ; DOI: 10.1107/S205225251900914X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 Nano-radian Surface Slope Metrology with the Upgraded ALS LTP-II

Ali, Zulfiqar ; McKinney, Wayne R. ; Anders, Mark ; Barber, Samuel K. ; Domning, Ed ; Morrison, Gregory ; Salmassi, Farhad ; Smith, Brian ; Yashchuk, Valeriy V. ; Lou, Yunian

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 years of X-ray crystallography

Kemp, Terence

Science Progress, Mar 2017, Vol.100(1), pp.25-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368504 ; E-ISSN: 20477163 ; DOI: 10.3184/003685017X14858694684395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

12th Annual ALS Users' Association Meeting

Robinson, Arthur L.; United States. Department Of Energy. Division Of Materials Sciences.

Journal Name: Synchrotron Radiation News; Journal Volume: 13; Journal Issue: 2; Other Information: Journal Publication Date: March/April 2000

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 years’ operational experience of SPring-8 vacuum system

Ohkuma, Haruo ; Oishi, Masaya ; Shoji, Masazumi ; Taniuchi, Yukiko ; Okayasu, Yuichi

Vacuum, 08 February 2012, Vol.86(7), pp.938-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-207X ; E-ISSN: 1879-2715 ; DOI: 10.1016/j.vacuum.2011.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13th annual meeting of the ALS Users' Association

Robinson, Art

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1.4 GHz polarimetric observations of the two fields imaged by the DASI experiment

Bernardi, G ; Carretti, E ; Sault, R ; Cortiglioni, S ; Poppi, S; Poppi, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 15, 2006 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10649.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14.P.05 Contamination of insects of the order lepidoptera and air pollution

Naumova, E ; Gorbunov, B ; Rozhina, O ; Mezentzev, N ; Knor, A

Journal of Aerosol Science, 1994, Vol.25, pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8502 ; E-ISSN: 1879-1964 ; DOI: 10.1016/0021-8502(94)90290-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1500 MHZ Passive SRF Cavity for Bunch Lengthening in the NSLS-II Storage Ring

Yanagisawa, T. ; Rose, J. ; Grimm, T. ; Bogle, A.; United States. Department Of Energy.

British Columbia; 20090504 through 20090508

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

17 Million Fund to Power European Detection and Imaging Innovation

Energy Monitor Worldwide, Sep 7, 2018

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1990 Activity report for 1986-1992

Cantwell, K.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/167181

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1994 Activity Report, National Synchrotron Light Source. Annual report, October 1, 1993-September 30, 1994

Rothman, E. Z.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/93726

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1994 SSRL Activity Report

United States. Department Of Energy. Office Of Science.

DOI: 10.2172/10.9476

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-1 Peripheral Visualization and Analogy of Pathophysiology of Chronic Lung Diseases Using Ultra-high-resolution CT
2-1 超高分解能CTを用いた慢性肺疾患の末梢病変描出と病態生理の類推(<特集>第28回日本呼吸器内視鏡学会総会)

居倉, 博彦 ; 清水, 健治 ; 望月, 輝一 ; Ikura, Hirohiko ; Shimizu, Kenji ; Mochizuki, Teruhito

気管支学, 2005, Vol.27(8), pp.611-616

ISSN: 0287-2137 ; DOI: 10.18907/jjsre.27.8_611

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

223 GHz VLBI observations of 3C 273

Padin, S ; Woody, D.P ; Hodges, M.W ; Rogers, A.E.E ; Emerson, D.T

Astrophysical Journal; (USA), 01 September 1990, Vol.360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1086/185800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

27-Pole 4.2 T wiggler for biomedical imaging and therapy beamline at the Canadian light source

Khrushchev, S.V ; Lev, V.K ; Mezentsev, N.A ; Miginsky, E.G ; Shkaruba, V.A ; Syrovatin, V.M ; Tsukanov, V.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2009, Vol.603(1), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2008.12.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D and 3D Visualization of Ductal Carcinoma in situ (DCIS) using X-Ray Refraction Contrast
2D and 3D Visualization of Ductal Carcinoma in situ (DCIS) using X-Ray Refraction Contrast

Ando, Masami ; Maksimenko, Anton ; Yuasa, Tetsuya ; Hashimoto, Eiko ; Yamasaki, Katsuhito ; Ohbayashi, Chiho ; Sugiyama, Hirosh ; Hyodo, Kazuyuki ; Kimura, Tatsuro ; Esumi, Hiroyasu ; Akatsuka, Takao ; Li, Gang ; Xian, Dingchang ; Ueno, Ei ; Bando, Hiroko ; Ichihara, Shu ; Endo, Tokiko ; Moriyama, Noriyuki ; Nishio, Hisahide

bioimages, 2006, Vol.14(0), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0919-2719 ; DOI: 10.11169/bioimages.14.1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D-Oide effect

Blanco, O ; Tomas, R ; Bambade, P; Bambade, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 18, 2015

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.202  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (26)
 2. 1971đến1982  (78)
 3. 1983đến1994  (472)
 4. 1995đến2007  (4.335)
 5. Sau 2007  (5.239)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.794)
 2. Japanese  (400)
 3. French  (80)
 4. German  (65)
 5. Chinese  (35)
 6. Portuguese  (16)
 7. Italian  (9)
 8. Korean  (5)
 9. Russian  (4)
 10. Norwegian  (4)
 11. Dutch  (4)
 12. Spanish  (2)
 13. Lithuanian  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States. Department Of Energy.
 2. Dreossi, D
 3. Peyrin, Françoise
 4. Xie, Honglan
 5. Langer, Max

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...