skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
End-users interface for pratical decision support systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-users interface for pratical decision support systems

Do, Trung Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58416

Truy cập trực tuyến

2
不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty

苗虹 ; 宋倩倩 ; 孙金生 ; 王念新 ; 李鹏 ; 葛世伦 ; MIAOHong,SONGQian-qian,SUNJin-sheng,WANGNian-xin,LIPeng,GEShi-lun

软科学 - Soft Science, 2016, Vol.30(08), pp.129-132

ISSN: 1001-8409

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Soft Science  (1)
 2. 软科学  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李鹏
 2. 苗虹
 3. 葛世伦
 4. Do, Trung Tuan
 5. 孙金生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...