skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Map Views for 3D Maps

Van Os Marcel ; Pahwa Aroon ; Moore Christopher D ; Blumenberg Christopher ; Piemonte Patrick S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D navigation

Van Os Marcel ; Blumenberg Christopher ; Moore Bradford A ; Vulcano Emanuele

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D NAVIGATION

Van Os Marcel ; Blumenberg Christopher ; Moore Bradford A ; Vulcano Emanuele

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A navigation device, methods for providing navigation instructions on a device and related non-transitory machine readable mediums

Mcgavran, Christine B ; Moore, Bradford A ; Moore, Christopher D ; Habeck, Harold O ; Van Os, Marcel ; Yue, Wesley ; Grundstrom, Eric L

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access management

Matas Mike ; Van Os Marcel M W A ; Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Management

Matas Mike ; Van Os Marcel MWA ; Forstall Scott

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Keyboard

Kocienda Kenneth ; Herz Scott ; Williamson Richard ; Novick Gregory ; King Virgil Scott ; Blumenberg Chris ; Van Os Marcel ; Ording Bas ; Forstall Scott ; Chaudhri Imran ; Christie Greg ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adding a contact to a home screen

van Os, Marcel Mwa

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADDING A CONTACT TO A HOME SCREEN

Van Os Marcel MWA

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADDING A CONTACT TO A HOME SCREEN

Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agnostic media delivery system

Christie, Gregory N ; Sabatelli, Alessandro ; Bachman, William M ; Chaudhri, Imran ; Robbin, Jeffrey L ; Young, Jim A ; Howard, Joe ; Van Os, Marcel ; Coffman, Patrick L ; Lemay, Stephen O ; Ma, Jeffrey ; Kress, Lynne

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agnostic media delivery system

Christie Gregory N ; Sabatelli Alessandro ; Bachman William M ; Chaudhri Imran ; Robbin Jeffrey ; Young Jim ; Howard Joe ; Van Os Marcel ; Coffman Patrick L ; Lemay Stephen O ; Ma Jeffrey ; Kress Lynne

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGNOSTIC MEDIA DELIVERY SYSTEM

Christie Gregory N ; Sabatelli Alessandro ; Bachman William M ; Chaudhri Imran ; Robbin Jeffrey L ; Young Jim A ; Howard Joe ; Van Os Marcel ; Coffman Patrick L ; Lemay Stephen O ; MA Jeffrey ; Kress Lynne

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGNOSTIC MEDIA DELIVERY SYSTEM

Christie, Gregory N ; Sabatelli, Alessandro ; Bachman, William M ; Chaudhri, Imran ; Robbin, Jeffrey ; Young, Jim ; Howard, Joe ; Van Os, Marcel ; Coffman, Patrick L ; Lemay, Stephen O ; MA, Jeffrey ; Kress, Lynne

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interface for a portion of a display screen

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interface for a portion of a display screen

van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interfaces for a display screen or portion thereof

Anzures Freddy ; Ording Bas ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interfaces for a display screen or portion thereof

Anzures, Freddy ; Ording, Bas ; Van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANSWERING VIDEO CHAT REQUESTS

St. Onge Eric Paul ; Furches Elizabeth Caroline ; Van Os Marcel MWA ; Ciudad Jean-Pierre

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anzeigen einer Ortsvorschau

Moore, Bradford Allen ; Van Os, Marcel ; Koch, Jonathan ; Wong, Chun Kin Minor ; Richard, Chad C

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2007  (38)
 3. 2008đến2010  (236)
 4. 2011đến2014  (477)
 5. Sau 2014  (712)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.427)
 2. French  (304)
 3. German  (155)
 4. Chinese  (101)
 5. Korean  (57)
 6. Japanese  (18)
 7. Spanish  (3)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Os, Marcel
 2. van Os Marcel
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Lemay Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...