skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Fearnley, Lyle ; Dinh, Xuan Tung ; Tran, Thi Tram Anh ; Tran, Trong Tung ; Nguyen, Van Trong ; Tago, Damian ; Padungtod, Pawin ; Newman, Scott H ; Tripodi, Astrid

Frontiers in veterinary science, 2017, Vol.4, pp.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-1769 ; PMID: 28879203 Version:1 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthropod Diversity and Abundance in Wild Rice, Oryza rufipogon, in the Mekong Delta, Vietnam

Ngo Luc Cuong ; Gail A. Langellotto ; Tran Loc Thuy ; Vu Quynh ; Nguyen Thi Thanh Thuy ; Alberto T. Barrion ; Yolanda H. Chen

DOI: 10.13140/RG.2.1.2912.4720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHGD; 2013

Truy cập trực tuyến

4
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Hữu Châu, người hướng dẫn

00050002276; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48666

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Hà Đông thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nguyễn Hữu Châu người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2013 - (373.114 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bố cục vườn công viên

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--

H. : Xây dựng, 1980 - (712.5 NG-T 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng năng lực tưởng tượng cho học sinh Trung học cơ sở thông qua việc dạy học truyện cổ tích : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Trần Khánh Thành

Hà Nội : Trường Đại học giáo dục, 2018 - (807 NG-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hải Yến

Nguyễn, T. T. T. (2019). Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.). Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66868

Truy cập trực tuyến

9
Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai đoạn 1904 -1945
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai đoạn 1904 -1945

Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ; Phạm, Hồng Tung

Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ. (2013). Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai đoạn 1904 -1945. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12307

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam giai đoạn 1904 1945 Luận án TS Lịch sử 62 22 54 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHKHXH&NV; 2013

Truy cập trực tuyến

11
Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Phạm, Hồng Tung, người hướng dẫn

02050001801; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34693

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CÁC NƯỚC MỸ LATINH

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy; TS Bùi Thành Nam

H ĐHQGHN; 2010 - (918)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nước Mỹ Latinh Tập bài giảng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2007 - (918 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

14
Chính sách chống khủng bố của Mỹ (2001 - 2014)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách chống khủng bố của Mỹ (2001 - 2014)

Nguyễn, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Nguyễn, T. T. H. (2015). Chính sách chống khủng bố của Mỹ (2001 - 2014). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14096

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách chống khủng bố của Mỹ ( 2001 - 2014 ): Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Thanh Thủy

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (303.6 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách của Anh đối với EU từ 1992 đến 2016 : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Chu Thanh Vân; Bùi Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (327.4042 CH-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Mai, Thị Thanh Xuân

Nguyễn, T. T. T. (2018). Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62453

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Mai Thị Thanh Xuân

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế, 2018 - (354.353 NG-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Bùi, Hà Nam; Nguyễn, Thiết Sơn; Đinh, Công Tuấn

Nguyễn, Thị Thanh Thủy. (2002). Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19252

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bùi Hà Nam; Nguyễn Thiết Sơn; Đinh Công Tuấn

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (327 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2007  (8)
 3. 2008đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (19)
 5. Sau 2014  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (62)
 2. English  (13)
 3. Undetermined  (5)
 4. Chinese  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Russian  (1)
 7. French  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...