skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Tale of Two Mesas: The OAS Defense of Democracy in Peru and Venezuela
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Mesas: The OAS Defense of Democracy in Peru and Venezuela

Cooper, Andrew F. ; Legler, Thomas

Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 08/03/2005, Vol.11(4), pp.425-444 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1075-2846 ; E-ISSN: 1942-6720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/19426720-01104003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR DATABASE ACCESS

Schulze, Robert ; Horn, Oliver ; Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUXILIARY FRAME FOR INSERTING INTO A WINDOW FRAME PERMANENTLY CONNECTED TO AN OUTER WALL, RAIL VEHICLE HAVING A WINDOW SYSTEM

Legler, Thomas ; Ruf, Nikolaus

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bucket skiplists

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bucket skiplists

Steinemann, Peter ; Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET SKIPLISTS

Steinemann Peter ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

8
China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina

Legler, Thomas ; Turzi, Mariano ; Tzili-Apango, Eduardo

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 09/21/2018, Issue 119, pp.245-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595 ; E-ISSN: 2013035X ; DOI: http://dx.doi.org/10.24241/rcai.2018.119.1.245

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina

Legler, Thomas ; Turzi, Mariano ; Tzili - Apango, Eduardo

Revista CIDOB d'afers internacionals Revista CIDOB d'Afers Internacionals Revista CIDOB d' Afers Internacionals 1133-6595, 2018, Issue 119, Issue 119, Issue 119

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser, Christoph ; Baeumges, Daniel ; Mindnich, Tobias ; Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser, Christoph ; Baeumges, Daniel ; Mindnich, Tobias ; Legler, Thomas; Sap AG (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Calculation Engine

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATABASE CALCULATION ENGINE

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATABASE CALCULATION ENGINE

Weyerhaeuser Christoph ; Baeumges Daniel ; Mindnich Tobias ; Legler Thomas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database value identifier hash map

Legler, Thomas ; Steinemann, Peter

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATABASE VALUE IDENTIFIER HASH MAP

Legler Thomas ; Steinemann Peter

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Latin America: (Re)Constructing Political Society (Book Review)

Legler, Thomas

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 2004, Vol.80(1), pp.179-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2005  (4)
 3. 2006đến2010  (6)
 4. 2011đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (49)
 2. German  (7)
 3. French  (5)
 4. Spanish  (5)
 5. Chinese  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Legler, Thomas
 2. Legler Thomas
 3. Schreter Ivan
 4. Andrei Mihnea
 5. Weyerhaeuser Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...