skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.856  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1195 Seizures during pegylated interferon and ribavirin therapy for chronic hepatitis C in the WIN-R trial

Ahmed, Furqaan ; Rovner, Deborah ; Jacobson, Ira M ; Albert, Clive ; Brand, Myron ; Cox, Michael E ; Fixelle, Alan M ; Herrera, Jorge ; Rustgi, Vinod ; Wasserman, Ronald B ; Brown, Robert S ; Brass, Clifford

Hepatology, 2003, Vol.38, pp.734-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1016/S0270-9139(03)81233-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

162 Non-alcoholic fatty liver disease-A common disorder in patients presenting for laparoscopic cholecystectomy

Weltman, Martin D ; Das, Amitabha ; Martin, Christopher ; Wyatt, Jenny Ma ; Cox, Michael

Hepatology, 2003, Vol.38, pp.234-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1016/S0270-9139(03)80205-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1H nuclear magnetic relaxation in isotactic poly(methyl methacrylate) in dilute solution

Heatley, Frank ; Cox, Michael K

Polymer, 1981, Vol.22(2), pp.190-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/0032-3861(81)90197-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2,2,4-Trimethylpentane-induced nephrotoxicity: I. Metabolic disposition of TMP in male and female Fischer 344 rats

Charbonneau, Michel ; Lock, Edward A ; Strasser, Josef ; Cox, Michael G ; Turner, Max J ; Bus, James S

Toxicology and Applied Pharmacology, November 1987, Vol.91(2), pp.171-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; E-ISSN: 1096-0333 ; DOI: 10.1016/0041-008X(87)90098-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 1H nuclear magnetic relaxation study of the mechanism and solvent dependence of the motion of predominantly syndiotactic poly(methyl methacrylate) in dilute solution

Heatley, Frank ; Cox, Michael K

Polymer, 1980, Vol.21(4), pp.381-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/0032-3861(80)90006-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 5′-to-3′ strand exchange polarity is intrinsic to RecA nucleoprotein filaments in the absence of ATP hydrolysis

Lin, Yu - Hsuan ; Chu, Chia - Chieh ; Fan, Hsiu - Fang ; Wang, Pang - Yen ; Cox, Michael M ; Li, Hung - Wen

Nucleic Acids Research, 2019, Vol. 47(10), pp.5126-5140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkz189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A basic guide for empirical environmental social science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A basic guide for empirical environmental social science

Cox, Michael

Ecology and Society, 2015, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1708-3087 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5751/ES-07400-200163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brace for supporting abdomen

Cox, Michael, F

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brace for supporting abdomen

Cox, Michael, F

Toàn văn sẵn có

10
A broadening view of recombinational DNA repair in bacteria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A broadening view of recombinational DNA repair in bacteria

Cox, Michael M.

Genes to Cells, 02/1998, Vol.3(2), pp.65-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9597 ; E-ISSN: 1365-2443 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2443.1998.00175.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A Case for Standardized Ungulate Surveys and Data Management in the Western United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case for Standardized Ungulate Surveys and Data Management in the Western United States

Mason, Russ ; Carpenter, Len H. ; Cox, Michael ; Devos, James C. ; Fairchild, John ; Freddy, David J. ; Heffelfinger, Jim R. ; Kahn, Richard H. ; Mccorquodale, Scott M. ; PAC, David F. ; Summers, Danny ; White, Gary C. ; Williams, B. Kenneth

Wildlife Society Bulletin, 11/2006, Vol.34(4), pp.1238-1242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7648 ; E-ISSN: 1938-5463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2193/0091-7648(2006)34[1238:ACFSUS]2.0.CO;2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A Comprehensive Study of the Incentive Award Program at General Leonard Wood Army Community Hospital
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Study of the Incentive Award Program at General Leonard Wood Army Community Hospital

Cox, Michael L; Leonard Wood Army Community Hospital Fort Leonard Wood Mo (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Study of the Incentive Award Program at General Leonard Wood Army Community Hospital

Cox, Michael L.; US Dept of the Army; LEONARD WOOD ARMY COMMUNITY HOSPITAL FORT LEONARD WOOD MO

DOI: 10.21236/ADA421098

Toàn văn sẵn có

14
A diagnostic procedure for applying the social-ecological systems framework in diverse cases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diagnostic procedure for applying the social-ecological systems framework in diverse cases

Hinkel, Jochen ; Cox, Michael E. ; Schl�Ter, Maja ; Binder, Claudia R. ; Falk, Thomas

Ecology and Society, 2015, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1708-3087 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5751/ES-07023-200132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diagnostic procedure for applying the social-ecological systems framework in diverse cases

Hinkel, Jochen ; Cox, Michael E. ; Schlüter, Maja ; Binder, Claudia R. ; Falk, Thomas

DOI: https://epub.ub.uni-muenchen.de/34583/1/10.5751_ES-07023-200132.pdf ; DOI: https://doi.org/10.5751/ES-07023-200132

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Discriminant Analysis Procedure for Paired Variables

Lam, Chan F ; Cox, Michael

Technometrics, 01 May 1981, Vol.23(2), pp.185-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-1706 ; E-ISSN: 1537-2723 ; DOI: 10.1080/00401706.1981.10486263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A DNA Pairing-enhanced Conformation of Bacterial RecA Proteins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DNA Pairing-enhanced Conformation of Bacterial RecA Proteins

Haruta, Nami ; Yu, Xiong ; Yang, Shixin ; Egelman, Edward H. ; Cox, Michael M.

Journal of Biological Chemistry, 12/26/2003, Vol.278(52), pp.52710-52723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M308563200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain-specific visual language for modeling metacognition in intelligent systems

Caro, Manuel F ; Josyula, Darsana P ; Jiménez, Jovani A ; Kennedy, Catriona M ; Cox, Michael T

Biologically Inspired Cognitive Architectures, July 2015, Vol.13, pp.75-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-683X ; E-ISSN: 2212-6848 ; DOI: 10.1016/j.bica.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ein Staubsammler.
Un collecteur de poussière.
A dust collector

Cox, Michael George James

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DUST COLLECTOR

Cox, Michael George James

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.856  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (637)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (22)
 2. 1972đến1982  (61)
 3. 1983đến1993  (222)
 4. 1994đến2005  (521)
 5. Sau 2005  (1.027)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.669)
 2. French  (272)
 3. German  (227)
 4. Chinese  (110)
 5. Korean  (38)
 6. Norwegian  (19)
 7. Finnish  (17)
 8. Spanish  (12)
 9. Danish  (7)
 10. Polish  (5)
 11. Hungarian  (4)
 12. Japanese  (4)
 13. Greek  (2)
 14. Czech  (1)
 15. Portuguese  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cox, Michael
 2. Cox, M.
 3. Cox Michael S
 4. Cox, Michael M.
 5. Cox, Michael S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...