skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 4.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
1-Methyl-3-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-1H-imidazol-3-ium picrate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-Methyl-3-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-1H-imidazol-3-ium picrate

Nguyen, Van Tuyen; Le, Tuan Anh; Festa, Alexey A.; Khrustalev, Victor N.; Voskressensky, Leonid G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26613

Truy cập trực tuyến

2
100 years of physical chemistry : a collection of landmark papers.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 years of physical chemistry : a collection of landmark papers.

Royal Society of Chemistry.

Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2004. - (541 ONE 2004) - ISBN0854049878

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<1160=Một nghìn một trăm sáu mươi> câu hỏi trắc nghiệm phần hóa học hữu cơ : luyện thi tú tài, cao đẳng, đại học

Trần Trung Ninh; Phạm Thị Bình

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547.0076 TR-N 2008)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<1234=Một nghìn hai trăm ba mươi tư> câu hỏi và bài tập trắc nghiệm điển hình hóa học

Nguyễn Khoa Thị Phượng

H. : ĐHQGHN, 2008 - (540.76 NG-P 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
&lt;2012=Two hundred and twelve&gt; USP 35 NF 30 : U. S. Pharmacopoeia National Formulary. Volume 2, The United States pharmacopeia. The National formulary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<2012=Two hundred and twelve> USP 35 NF 30 : U. S. Pharmacopoeia National Formulary. Volume 2, The United States pharmacopeia. The National formulary

The United States pharmacopeia

Rockville: United States Pharmacopeial Convention, 2012 - (615 TWO(2) 2012) - ISBN9781936424009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<224=Hai trăm hai mươi bốn> câu hỏi lý thú về hóa học

Xuân Trường Biên soạn

H. : VHTT, 2007 - (540 HAI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
2,6-Dipicolinoylbis(N,N-dialkylthioureas) as versatile building blocks for oligo- and polynuclear architectures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2,6-Dipicolinoylbis(N,N-dialkylthioureas) as versatile building blocks for oligo- and polynuclear architectures

Nguyen, H. H.; Jegathesh, J. J.; Takiden, A.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30605

Truy cập trực tuyến

8
(2E,25E)-11,14,17,33,36,39,42-Heptaoxapentacyclo[41.4.0.0 5,10.018,23.027,32]-heptatetraconta-1(43),2, 5(10),6,8,18,-20,22,25,27,29,31,44,46-tetradecaene-4,24-dione
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(2E,25E)-11,14,17,33,36,39,42-Heptaoxapentacyclo[41.4.0.0 5,10.018,23.027,32]-heptatetraconta-1(43),2, 5(10),6,8,18,-20,22,25,27,29,31,44,46-tetradecaene-4,24-dione

Le, Tuan Anh; Truong, Hong Hieu; Soldatenkov, Anatoly T.

1600-5368; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30062

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<400=Bốn trăm> bài tập hóa học THCS : theo chương trình và SGK mới

Nguyễn Hữu Thạc

H. : Giáo dục, 2006 - (540.76 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5400 thuật ngữ tiếng Trung về hoá chất, khoáng chất và thuốc

Thái Quý biên soạn

H. : Y học, 2006 - (540.3 NAM 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry. Vol.5, With 206 Diagrams

Mellor Joseph William

London,... : Longman, Green and Co, 1956 - (546 MEL(5) 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
A Computational Study of Lithium Cuprate Mixed Aggregates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Study of Lithium Cuprate Mixed Aggregates

Nguyen Duy Khiem Chau; Le Ngoc Thach

I; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26458; 1089-5639

Truy cập trực tuyến

13
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

14
A Primer for the Exercise and Nutrition Sciences : thermodynamics, bioenergetics, metabolism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Primer for the Exercise and Nutrition Sciences : thermodynamics, bioenergetics, metabolism

Scott, Christopher B.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25831

Truy cập trực tuyến

15
A Unified Statistical Methodology for Modeling Fatigue Damage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Unified Statistical Methodology for Modeling Fatigue Damage

Castillo, Enrique; Fernandez-Canteli, Alfonso

978-1-4020-9181-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30591

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Unified Statistical Methodology for Modeling Fatigue Damage

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AAPG explorer

ISSN0195-2986

Truy cập trực tuyến

18
Ab initio chemical kinetics for the HCCO plus OH reaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio chemical kinetics for the HCCO plus OH reaction

Mai, Tam V. -T.; Raghunath, P.; Le, Xuan T.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30330

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abrasion of some polymers in sluries

Tadjvar Ahmad

us , 1986 - (660 TAD 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstracts of papers

Washington : Ame. Che. Soc., 1986 - (540 ABS 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 4.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (2.182)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.459)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (107)
 2. 1960đến1973  (205)
 3. 1974đến1987  (398)
 4. 1988đến2002  (491)
 5. Sau 2002  (1.515)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.884)
 2. Tạp chí  (1.853)
 3. Luận án, luận văn  (736)
 4. Bài báo  (29)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.214)
 2. Vietnamese  (955)
 3. Japanese  (65)
 4. Russian  (48)
 5. French  (40)
 6. Chinese  (19)
 7. Spanish  (17)
 8. German  (16)
 9. Dutch  (9)
 10. Portuguese  (8)
 11. Undetermined  (7)
 12. Korean  (3)
 13. Polish  (2)
 14. Hungarian  (1)
 15. Hebrew  (1)
 16. Croatian  (1)
 17. Czech  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Ukrainian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...