skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 21.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Institute for Industrial Research and Standards, Ireland

Clifford, Liam

Journal of Information Science, June 1979, Vol.1(3), pp.181-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/016555157900100310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
1 - Rehumanizing the dehumanized
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 - Rehumanizing the dehumanized

Markus, Thomas A.

Rehumanizing Housing, Chapter 1, pp.1-15

ISBN: 978-0-408-02039-8 ; ISBN: 978-1-4831-0981-7 ; ISBN: 978-1-4831-0347-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-408-02039-8.50005-1

Toàn văn không sẵn có

3
10. DESIGNING THE USER EXPERIENCE FOR INTERNATIONAL WEB USERS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10. DESIGNING THE USER EXPERIENCE FOR INTERNATIONAL WEB USERS

Monica Chong; Michael Kaplan

Advances in Human Performance and Cognitive Engineering Research, p.281-316

ISBN: 0-7623-1049-9

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 golden rules for HMI design: time, careful planning, the right tools and a playful attitude are the key ingredients that development teams need to create a winning, next-generation human machine interface.(DISPLAYS AND INTERFACES)

Williamson, Jason

Appliance Design, Nov, 2010, Vol.58(11), p.14(3)

ISSN: 1552-5937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-K: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Sept 14, 2015

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-K: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Oct 24, 2016

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-K: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Sept 15, 2014

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ACELRX PHARMACEUTICALS INC

EDGAR Online-Glimpse, August 11, 2011

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, May 8, 2012

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, May 8, 2013

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, August 7, 2013

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, Nov 6, 2014

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, August 7, 2014

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: ANTARES PHARMA, INC

EDGAR Online-Glimpse, May 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Feb 10, 2016

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Nov 9, 2015

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Nov 12, 2014

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-Q: UNILIFE CORP

EDGAR Online-Glimpse, Oct 24, 2016

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 questions about frequency compression: this article reviews 10 of the most commonly asked questions regarding the fitting applications of frequency compression technology in Siemens micon, and provides guidelines designed to foster optimum implementation.(TECH TOPIC)

Powers, Thomas A. ; Heuermann, Heike ; Hannemann, Ronny

The Hearing Review, Oct, 2013, Vol.20(11), p.22(4)

ISSN: 1074-5734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
10 - Semantic Association Mining for Traditional Chinese Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 - Semantic Association Mining for Traditional Chinese Medicine

Modern Computational Approaches to Traditional Chinese Medicine, Chapter 10, pp.171-198

ISBN: 978-0-12-398510-1 ; ISBN: 978-0-12-398519-4 ; ISBN: 978-0-323-28272-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-398510-1.00010-8

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.420)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.785)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (114)
 2. 1973đến1984  (488)
 3. 1985đến1996  (1.087)
 4. 1997đến2009  (6.370)
 5. Sau 2009  (13.179)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.883)
 2. Portuguese  (98)
 3. Spanish  (95)
 4. Swedish  (78)
 5. Korean  (63)
 6. German  (46)
 7. French  (44)
 8. Chinese  (40)
 9. Japanese  (32)
 10. Italian  (9)
 11. Persian  (5)
 12. Norwegian  (5)
 13. Turkish  (3)
 14. Polish  (2)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Billinghurst, Mark
 2. North, Chris
 3. Smyth, Barry
 4. Lanzilotti, Rosa
 5. Ellis, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...