skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction

Breuning, Marijke

ISBN: 9781349388295 ; ISBN: 1349388297 ; E-ISBN: 9780230609242 ; E-ISBN: 0230609244 ; DOI: 10.1057/9780230609242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?

Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William;; Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William

ISBN: 978-1-349-30316-8 ; E-ISBN: 978-0-230-22742-2 ; DOI: 10.1057/9780230227422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Media Pressure on Foreign Policy: The Evolving Theoretical Framework
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Pressure on Foreign Policy: The Evolving Theoretical Framework

Miller, Derek

ISBN: 978-1-349-53827-0 ; E-ISBN: 978-0-230-60500-8 ; DOI: 10.1057/9780230605008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Seib, Philip;; Seib, Philip

ISBN: 978-0-230-61923-4 ; E-ISBN: 978-0-230-60560-2 ; DOI: 10.1057/9780230605602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
South Korean Strategic Thought toward Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Korean Strategic Thought toward Asia

Rozman, Gilbert ; Hyŏn, In-Tʻaek ; Yi, Sin-Hwa;; Rozman, Gilbert ; Hyun, In-Taek ; Lee, Shin-wha

ISBN: 978-1-349-53621-4 ; E-ISBN: 978-0-230-61191-7 ; DOI: 10.1057/9780230611917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Political Economy of Human Rights Enforcement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Human Rights Enforcement

Manokha, Ivan

ISBN: 978-1-349-36200-4 ; E-ISBN: 978-0-230-58348-1 ; DOI: 10.1057/9780230583481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq

Seliktar, Ofira

ISBN: 978-1-349-37223-2 ; E-ISBN: 978-0-230-61040-8 ; DOI: 10.1057/9780230610408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...