skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 303  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

2
A companion to eighteenth-century poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to eighteenth-century poetry

E-ISBN 9781118702291 ; E-ISBN 9781405113168 ; E-ISBN 9781405171922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A companion to European romanticism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to European romanticism.

Ferber, Michael

E-ISBN 1405110392 ; E-ISBN 9781405110396 ; E-ISBN 9781405154536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A companion to herman melville.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to herman melville.

Kelley, Wyn

E-ISBN 1405122315 ; E-ISBN 9781405122313 ; E-ISBN 9781405171946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A companion to modernist literature and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to modernist literature and culture

E-ISBN 0631204350 ; E-ISBN 9780631204350 ; E-ISBN 9781405154673 ; E-ISBN 9781405188227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A companion to russian cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to russian cinema

Beumers, Birgit

E-ISBN 9781119238737 ; E-ISBN 9781118424735 ; E-ISBN 9781118412763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A companion to science fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to science fiction

Seed, David

E-ISBN 9781405112185 ; E-ISBN 9781405144582 ; E-ISBN 9781405184373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A historical companion to postcolonial literatures - continental Europe and its empires.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A historical companion to postcolonial literatures - continental Europe and its empires.

Poddar,Prem

E-ISBN 0748630279 ; E-ISBN 0748623949 ; E-ISBN 9780748623945 ; E-ISBN 9780748630271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A history of modern French literature from the sixteenth century to the twentieth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of modern French literature from the sixteenth century to the twentieth century

Prendergast, Christopher

E-ISBN 9780691157726 ; E-ISBN 9781400885046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A profile of the performing arts industry : culture and commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A profile of the performing arts industry : culture and commerce

Gaylin, David H.

E-ISBN 9781606495650 ; ISBN 9781606495643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A second life German cinema's first decades
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second life German cinema's first decades

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053561722 ; E-ISBN 9053561838 ; E-ISBN 9789048503520 ; E-ISBN 9789053561836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848

Hanna Ballin Lewis

E-ISBN 1571810994 ; E-ISBN 9781571810991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Abolishing white masculinity from mark Twain to hiphop crises in whitness.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abolishing white masculinity from mark Twain to hiphop crises in whitness.

Rose, Stephany

E-ISBN 9780739181225 ; E-ISBN 9781498522847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Alan Moore and the Gothic tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alan Moore and the Gothic tradition

E-ISBN 1526101831 ; E-ISBN 9780719085994 ; E-ISBN 9781526101839

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Alexandria still Forster, Durrell, and Cavafy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandria still Forster, Durrell, and Cavafy

Pinchin, Jane Lagoudis

E-ISBN 0691062838 ; E-ISBN 1400870712 ; E-ISBN 9780691616599 ; E-ISBN 9781400870714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986

Jein, Gillian

E-ISBN 1783085142 ; E-ISBN 1783085126 ; E-ISBN 9781783085125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ambivalent desires representations of modernity and private life in colombia (1890s–1950s)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambivalent desires representations of modernity and private life in colombia (1890s–1950s)

Andrade, María Mercedes

E-ISBN 9781611480009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
An invention without a future essays on cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An invention without a future essays on cinema

Naremore, James

E-ISBN 9780520279735 ; E-ISBN 9780520279742 ; E-ISBN 9780520957947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Andrzej Wajda history, politics, and nostalgia in Polish cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andrzej Wajda history, politics, and nostalgia in Polish cinema

Janina Falkowska

E-ISBN 1845452259 ; E-ISBN 1845455088 ; E-ISBN 9781845452254 ; E-ISBN 9781845455088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Anxiety and evil in the writings of Patricia Highsmith
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and evil in the writings of Patricia Highsmith

Fiona Peters

E-ISBN 9781409423348 ; E-ISBN 9781409423355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 303  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2002  (15)
 3. 2003đến2006  (24)
 4. 2007đến2011  (76)
 5. Sau 2011  (180)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (33)
 2. French  (3)
 3. Dutch  (2)
 4. Persian  (1)
 5. Hebrew  (1)
 6. Arabic  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elsaesser, Thomas
 2. Haltof, Marek
 3. Youngs, Tim
 4. Berra, John
 5. Moran, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...