skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Business : Contemporary Issues, Problems and Challenges

Neelankavil James P.; Zhang Yong

us , 1996 - (382 NEE 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Inducible Site-Directed Recombination in Mouse Embryonic Stem Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducible Site-Directed Recombination in Mouse Embryonic Stem Cells

Zhang, Y. ; Riesterer, C. ; Ayrall, A.-M. ; Sablitzky, F. ; Littlewood, T. D. ; Reth, M.

Nucleic Acids Research, 02/01/1996, Vol.24(4), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/24.4.543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphisms of TAP, LMP and HLA-DM genes in the Chinese

Zhu, X ; Zhang, Y ; Wang, Q ; Wang, F

Chinese medical journal, April 2000, Vol.113(4), pp.372-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 11775239 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced-glutathione concentrations in Boleophthalmus pectinirostris tissues exposed to benzo(a)pyrene

Feng, T ; Zheng, W Y ; Guo, X Q ; Zhang, Y

Journal of environmental sciences (China), July 2001, Vol.13(3), pp.308-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 11590761 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. ZHANG Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Zhang, Yong
  4. Wang, F
  5. Littlewood, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...