skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Beckett canon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Beckett canon

Cohn, Ruby

E-ISBN 0472025937 ; E-ISBN 0472031317 ; E-ISBN 0472111906 ; E-ISBN 9780472025930 ; E-ISBN 9780472031313 ; E-ISBN 9780472111909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

3
A companion to eighteenth-century poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to eighteenth-century poetry

E-ISBN 9781118702291 ; E-ISBN 9781405113168 ; E-ISBN 9781405171922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A companion to European romanticism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to European romanticism.

Ferber, Michael

E-ISBN 1405110392 ; E-ISBN 9781405110396 ; E-ISBN 9781405154536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A companion to herman melville.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to herman melville.

Kelley, Wyn

E-ISBN 1405122315 ; E-ISBN 9781405122313 ; E-ISBN 9781405171946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A companion to literatures of colonial America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to literatures of colonial America

E-ISBN 1405112913 ; E-ISBN 9781405112918 ; E-ISBN 9781405152082

Toàn văn sẵn có

7
A companion to Mark Twain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Mark Twain

Messent, Peter

E-ISBN 1405123796 ; E-ISBN 9781119045397 ; E-ISBN 9781405123792 ; E-ISBN 9781405152198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A companion to modernist literature and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to modernist literature and culture

E-ISBN 0631204350 ; E-ISBN 9780631204350 ; E-ISBN 9781405154673 ; E-ISBN 9781405188227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A companion to russian cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to russian cinema

Beumers, Birgit

E-ISBN 9781119238737 ; E-ISBN 9781118424735 ; E-ISBN 9781118412763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A companion to science fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to science fiction

Seed, David

E-ISBN 9781405112185 ; E-ISBN 9781405144582 ; E-ISBN 9781405184373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A historical companion to postcolonial literatures - continental Europe and its empires.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A historical companion to postcolonial literatures - continental Europe and its empires.

Poddar,Prem

E-ISBN 0748630279 ; E-ISBN 0748623949 ; E-ISBN 9780748623945 ; E-ISBN 9780748630271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A history of modern French literature from the sixteenth century to the twentieth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of modern French literature from the sixteenth century to the twentieth century

Prendergast, Christopher

E-ISBN 9780691157726 ; E-ISBN 9781400885046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A Private Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Private Life

Chen Ran

E-ISBN 0231131968 ; E-ISBN 9780231131964 ; E-ISBN 9780231506915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
A profile of the performing arts industry : culture and commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A profile of the performing arts industry : culture and commerce

Gaylin, David H.

E-ISBN 9781606495650 ; ISBN 9781606495643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
A reader in international media piracy pirate essays.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reader in international media piracy pirate essays.

E-ISBN 9789048527274 ; E-ISBN 9789089648686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
A revolution for the screen Abel Gance's Napoleon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A revolution for the screen Abel Gance's Napoleon

Cuff, Paul

E-ISBN 9789048524877 ; E-ISBN 9789089647344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A second life German cinema's first decades
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second life German cinema's first decades

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053561722 ; E-ISBN 9053561838 ; E-ISBN 9789048503520 ; E-ISBN 9789053561836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
A theory of the aphorism from Confucius to Twitter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of the aphorism from Confucius to Twitter

Hui, Andrew

E-ISBN 0691190550 ; E-ISBN 9780691188959 ; E-ISBN 9780691190556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848

Hanna Ballin Lewis

E-ISBN 1571810994 ; E-ISBN 9781571810991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Abolishing white masculinity from mark Twain to hiphop crises in whitness.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abolishing white masculinity from mark Twain to hiphop crises in whitness.

Rose, Stephany

E-ISBN 9780739181225 ; E-ISBN 9781498522847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 529  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (11)
 2. 1998đến2002  (36)
 3. 2003đến2007  (92)
 4. 2008đến2013  (222)
 5. Sau 2013  (165)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (60)
 2. French  (4)
 3. Dutch  (3)
 4. Japanese  (2)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Arabic  (1)
 8. Hebrew  (1)
 9. Persian  (1)
 10. Marathi  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elsaesser, Thomas
 2. Nord, Deborah Epstein
 3. Youngs, Tim
 4. Mazierska, Ewa
 5. Alia, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...