skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 232  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A BEHAVIOURAL APPROACH TO INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM DESIGN

Ellis, David

Journal of Documentation, 01 March 1989, Vol.45(3), pp.171-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/eb026843

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cognitive view of three selected online search facilities

Ingwersen, Peter

Online Review, 01 May 1984, Vol.8(5), pp.465-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-314X ; E-ISSN: 2396-9091 ; DOI: 10.1108/eb024167

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A feminist information engagement framework for gynecological cancer patients

Westbrook, Lynn ; Fourie, Ina

Journal of Documentation, 2015, Vol.71(4), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/JD-09-2014-0124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A longitudinal study of HotMap web search

Orland Hoeber

Online Information Review, 2013, Vol.37(2), p.252-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-09-2011-0153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multimedia-based library orientation programme at Dyal Singh College Library, New Delhi

Madhusudhan, Margam ; Singh, Poonam

Library Review, 29 June 2010, Vol.59(6), pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535 ; E-ISSN: 1758-793X ; DOI: 10.1108/00242531011053940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A PRINCIPLE OF UNCERTAINTY FOR INFORMATION SEEKING

Kuhlthau, Carol C

Journal of Documentation, 01 April 1993, Vol.49(4), pp.339-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/eb026918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of image retrieval methods for digital cultural heritage resources

Tsai, Chih-Fong

Online Information Review, 17 April 2007, Vol.31(2), pp.185-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520710747220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of research on human-computer interfaces for online information retrieval systems

Zabed Ahmed, S.M ; Mcknight, Cliff ; Oppenheim, Charles

The Electronic Library, 13 February 2009, Vol.27(1), pp.96-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470910934623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A statewide metasearch service using OAI-PMH and Z39.50

Kaczmarek, Joanne ; Chew, Chiat

Library Hi Tech, 2005, pp.576-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07378831 ; E-ISSN: 2054166X ; DOI: 10.1108/07378830510636355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of information needs of Members of the Legislative Assembly in the capital city of India

Shailendra, K ; Prakash, Hari

Aslib Proceedings, 21 March 2008, Vol.60(2), pp.158-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530810862482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the impact of the user profile in documentary systems

Rumpler, Beatrice

Online Information Review, 2001, Vol.25(6), pp.359-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520110412894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of user profile representation for personalized cross-language information retrieval

Zhou, Dong ; Lawless, Séamus ; Wu, Xuan ; Zhao, Wenyu ; Liu, Jianxun

Aslib Journal of Information Management, 2016, pp.448-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20503806 ; E-ISSN: 17583748 ; DOI: 10.1108/AJIM-06-2015-0091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A substantive theory of classification for information retrieval

Hjørland, Birger

Journal of Documentation, 2005, pp.582-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220410510625804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on mining stack overflow: question and answering (Q&A) community

Ahmad, Arshad ; Chong, Feng ; Shi, Ge ; Yousif, Abdallah

Data Technologies and Applications, 2018, pp.190-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 25149288 ; E-ISSN: 25149318 ; DOI: 10.1108/DTA-07-2017-0054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A textured sculpture; The information needs of users of digitised New Zealand cultural heritage resources

Daniel G. Dorner ; Chern Li Liew ; Yen Ping Yeo

Online Information Review, 2007, Vol.31(2), p.166-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520710747211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessing and Browsing Information and Communication

Moore, Penny

Online Information Review, pp.122-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/oir.2002.26.2.122.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical analysis of user behaviour on multilingual information retrieval

Si, Li ; Pan, Qiuyu ; Zhuang, Xiaozhe

The Electronic Library, 05 June 2017, Vol.35(3), pp.410-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-01-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory study on social library system users' information seeking modes

Tingting Jiang

Journal of Documentation, 2013, Vol.69(1), p.6-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411311295306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information seeking and using process model in the workplace: a constructivist approach

Wai-Yi, Bonnie

Asian Libraries, 1998, Vol.7(12), p.375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10176748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated model highlighting information literacy and knowledge formation in information behaviour

Ibenne, Samuel ; Simeonova, Boyka ; Harrison, Janet ; Hepworth, Mark

Aslib Journal of Information Management, 2017, pp.316-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20503806 ; E-ISSN: 17583748 ; DOI: 10.1108/AJIM-09-2016-0148

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 232  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (13)
 2. 1991đến1997  (8)
 3. 1998đến2004  (45)
 4. 2005đến2012  (116)
 5. Sau 2012  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (227)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kumar, Shiv
 2. Fourie, Ina
 3. Savolainen, Reijo
 4. Nicholas, David
 5. Jansen, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...