skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 186  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Acf/Vtam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acf/Vtam

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

2
Activex
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activex

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

3
Aeronautical Product
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aeronautical Product

An Illustrated Dictionary of Aviation

ISBN: 0071396063

Toàn văn sẵn có

4
Algorithm
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

5
Algorithm (In Information Technology)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm (In Information Technology)

Dictionary of Engineering Terms, Butterworth-Heinemann

ISBN: 0750650710

Toàn văn sẵn có

6
Alpha Test
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alpha Test

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

7
Antivirus Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antivirus Software

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

8
Authoring System
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring System

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

9
Autostart Application
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autostart Application

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

10
Backward Compatible
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backward Compatible

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

11
Bare Metal
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bare Metal

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

12
Barebones
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barebones

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

13
Beng
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beng

The American Heritage Abbreviations Dictionary

ISBN: 9780618857470

Toàn văn sẵn có

14
Beta Test
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta Test

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

15
Blogware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blogware

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

16
Boehm'S Spiral Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boehm'S Spiral Model

The AMA Dictionary of Business and Management

ISBN: 9780814420287

Toàn văn sẵn có

17
Booting
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Booting

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

18
Brooks, Frederick Phillips Jnr
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brooks, Frederick Phillips Jnr

Chambers Biographical Dictionary

ISBN: 9780550106933

Toàn văn sẵn có

19
Build
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Build

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

20
C (In Information Technology)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C (In Information Technology)

Dictionary of Engineering Terms, Butterworth-Heinemann

ISBN: 0750650710

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 186  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (43)
 2. 2004đến2006  (24)
 3. 2007đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (99)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koteska
 2. Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui
 3. Yang
 4. Jiang
 5. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...