skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: TOXLINE (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genotoxicity status of sorbic acid, potassium sorbate and sodium sorbate.

WüRgler Fe ; Schlatter J ; Maier P

Mutat Res 1992 Oct;283(2):107-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential genotoxicity of sorbates: effects on cell cycle in vitro in V79 cells and somatic mutations in Drosophila.

Schlatter J ; WüRgler Fe ; Kränzlin R ; Maier P ; Holliger E ; Graf U

Food Chem Toxicol 1992 Oct;30(10):843-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Kränzlin R  (1)
 2. Holliger E  (1)
 3. Graf U  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maier P
 2. WüRgler Fe
 3. Schlatter J
 4. Kränzlin R
 5. Holliger E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...