skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.092  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
15 năm thực hiện hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc - Asean (2002-2017) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

15 năm thực hiện hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc - Asean (2002-2017) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn, Hồng Việt; Bùi, Thành Nam

Nguyễn, H. V. (2018). 15 năm thực hiện hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc – ASEAN (2002 – 2017). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65616; 327.51059 NG-V 2018 / 02050005474

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

15 năm thực hiện hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc - Asean (2002-2017) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn Hồng Việt; Bùi Thành Nam

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (327.51059 NG-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<21=hai mốt> năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam

Đặng Phong

H. : Viện nghiên cứu khoa học thị trường và giá cả , 1991 - (327.597073 ĐA-P 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

25 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 1973 - 1998

Nguyễn Quốc Hùng; Dương Phú Hiệp Chủ biên

H. : KHXH, 1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
5 n&#259;m c&#244;ng t&#225;c quan h&#7879; qu&#7889;c t&#7871; Trung t&#226;m Th&#244;ng tin - Th&#432; vi&#7879;n &#272;HQGHN (1997 - 2002)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 năm công tác quan hệ quốc tế Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN (1997 - 2002)

Vũ, Thị Kim Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22799

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and world leadership, 1900-1921

Pratt Julius William

London : Collier-MacMillan , 1967 - (327.73 PRA 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
America in our time
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America in our time

Hodgson Godfrey.

New York : Vintage books, 1978, c1976. - (973 HOD 1978) - ISBN0394725174

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, Russia and the cold war 1945-1980

Lafeber W.

N.Y : John Wiley & Sons, 1980 - (327.47 LAF 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The American century : a history of the United States since the 1890s
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American century : a history of the United States since the 1890s

LaFeber Walter; Polenberg Richard; Woloch Nancy

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 1988 - (973.9 LAF 1988) - ISBN007036012X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
American foreign policy 00/01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American foreign policy 00/01

Hasted Glenn P

Connecticut : McGraw-Hill, 2000 - (327.73 AME 2000) - ISBN0072365196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
American Foreign Policy 07/08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Foreign Policy 07/08

Hastedt Glenn P

Dubuque, IA : Mc Graw Hill , 2008 - (327.73 AME 2008) - ISBN9780073397351

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
American foreign policy and national security : a documentary record
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American foreign policy and national security : a documentary record

Viotti Paul R

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2005. - (327.73 AME 2005) - ISBN0130400270

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
American foreign policy : pattern and process
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American foreign policy : pattern and process

Wittkopf Eugene R.; Jones Christopher M; Kegley Charles W

Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, c2008. - (327.73 WIT 2008) - ISBN0534603378

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
An investigation into linguistic bases of desining an ESP reading syllabus for 3rd year students of English for International Relations at Diplomatic Academy of Vietnam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into linguistic bases of desining an ESP reading syllabus for 3rd year students of English for International Relations at Diplomatic Academy of Vietnam

Nguyễn, Thị Thúy Hằng; Trần, Hữu Mạnh

Nguyễn, T. T. H. (2009). An investigation into linguistic bases of desining an ESP reading syllabus for 3rd year students of English for International Relations at Diplomatic Academy of Vietnam. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000082; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40924

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into linguistic bases of desining an ESP reading syllabus for 3rd year students of English for International Relations at Diplomatic Academy of Vietnam Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ của việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho

Nguyễn Thị Thúy Hằng

University of Languages and International Studies; 2009

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương Quang Huy; Bùi Nhật Quang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.6 DU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 thực trạng và một số giải pháp Luận văn ThS Quan hệ Quốc tế 60 31 40

Dương Quang Huy

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

18
An ninh l&#432;&#417;ng th&#7921;c t&#7841;i Ch&#226;u Phi nh&#7919;ng n&#259;m &#273;&#7847;u th&#7871; k&#7927; 21 - th&#7921;c tr&#7841;ng v&#224; m&#7897;t s&#7889; gi&#7843;i ph&#225;p : Lu&#7853;n v&#259;n ThS. Quan h&#234;&#803; Qu&#244;&#769;c t&#234;&#769;: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương, Quang Duy; Bùi, Nhật Quang

Dương, Q.D. (2012). An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36523

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn số thời cuộc

Quang Lợi

H. : QĐND, 2004 - (327.1 QU-L 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The analysis of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The analysis of international relations

Deutsch Karl Wolfgang

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978. - (327 DEU 1978) - ISBN0130332259

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.092  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (235)
 2. Trong mục lục thư viện (618)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (18)
 2. 1967đến1979  (33)
 3. 1980đến1992  (40)
 4. 1993đến2005  (156)
 5. Sau 2005  (850)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (714)
 2. Sách  (355)
 3. Bài báo  (17)
 4. Tạp chí  (6)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (588)
 2. English  (232)
 3. Undetermined  (114)
 4. French  (5)
 5. Chinese  (3)
 6. Russian  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...