skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Conventions xóa Năm xuất bản: 1990đến1991 xóa Chủ đề: IMF xóa Nhan đề tạp chí: Economist xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF-World Bank Meetings: Oh Good, More Acronyms

Anonymous

The Economist, Sep 29, 1990, Vol.316(7674), p.86

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perils of togetherness. (editorial) (world economics) (Cover Story)

The Economist (US), Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.15(2)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank/IMF: The Russians Came

Anonymous

The Economist, Oct 19, 1991, Vol.321(7729), p.94

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Tin tức  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...