skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Hormechea-Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 08/31/2016, Vol.16(42)

ISSN: 0123-1472 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cc16-42.pafc

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicaciones para los colaboradores

Finales Finales;

Cuadernos de Contabilidad, 2016, Vol.17(44)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paginas finales

Cuadernos de Contabilidad, 2016, Vol.17(43)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...