skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deeply virtual and exclusive electroproduction of ω-mesons

Morand, L. ; Doré, D. ; Garçon, M. ; Guidal, M. ; Laget, J. ; Morrow, S. ; Sabatié, F. ; Smith, E. ; Adams, G. ; Ambrozewicz, P. ; Anghinolfi, M. ; Asryan, G. ; Audit, G. ; Avakian, H. ; Bagdasaryan, H. ; Ball, J. ; Ball, J. ; Baltzell, N. ; Barrow, S. ; Batourine, V. ; Battaglieri, M. ; Bektasoglu, M. ; Bellis, M. ; Benmouna, N. ; Berman, B. ; Biselli, A. ; Boiarinov, S. ; Bonner, B. ; Bouchigny, S. ; Bradford, R. ; Branford, D. ; Briscoe, W. ; Brooks, W. ; Bültmann, S. ; Burkert, V. ; Butuceanu, C. ; Calarco, J. ; Careccia, S. ; Carman, D. ; Cazes, A. ; Chen, S. ; Cole, P. ; Cords, D. ; Corvisiero, P. ; Crabb, D. ; Cummings, J. ; De Sanctis, E. ; DeVita, R. ; Degtyarenko, P. ; Denizli, H. ; Dennis, L. ; Deur, A. ; Dharmawardane, K. ; Dhuga, K. ; Djalali, C. ; Dodge, G. ; Donnelly, J. ; Doughty, D. ; Dugger, M. ; Dytman, S. ; Dzyubak, O. ; Egiyan, H. ; Egiyan, K. ; Elouadrhiri, L. ; Eugenio, P. ; Fatemi, R. ; Feldman, G. ; Fersch, R. ; Feuerbach, R. ; Funsten, H. ; Gavalian, G. ; Gilfoyle, G. ; Giovanetti, K. ; Girod, F. ; Goetz, J. ; Gordon, C. ; Gothe, R. ; Griffioen, K. ; Guillo, M. ; Guler, N. ; Guo, L. ; Gyurjyan, V. ; Hadjidakis, C. ; Hakobyan, R. ; Hardie, J. ; Heddle, D. ; Hersman, F. ; Hicks, K. ; Hleiqawi, I. ; Holtrop, M. ; Hyde-Wright, C. ; Ilieva, Y. ; Ireland, D. ; Ito, M. ; Jenkins, D. ; Jo, H. ; Joo, K. ; Juengst, H. ; Kellie, J. ; Khandaker, M. ; Kim, W. ; Klein, A. ; Klein, F. ; Klimenko, A. ; Kossov, M. ; Kubarovski, V. ; Kramer, L. ; Kuhn, S. ; Kuhn, J. ; Lachniet, J. ; Langheinrich, J. ; Lawrence, D. ; Lee, T. ; Li, Ji ; Livingston, K. ; Marchand, C. ; Maximon, L. ; McAleer, S. ; McKinnon, B. ; McNabb, J. ; Mecking, B. ; Mehrabyan, S. ; Melone, J. ; Mestayer, M. ; Meyer, C. ; Mikhailov, K. ; Minehart, R. ; Mirazita, M. ; Miskimen, R. ; Mokeev, V. ; Mueller, J. ; Mutchler, G. ; Napolitano, J. ; Nasseripour, R. ; Niccolai, S. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Niczyporuk, B. ; Niyazov, R. ; Nozar, M. ; O’Rielly, G. ; Osipenko, M. ; Ostrovidov, A. ; Park, K. ; Pasyuk, E. ; Philips, S. ; Pivnyuk, N. ; Pocanic, D. ; Pogorelko, O. ; Polli, E. ; Popa, I. ; Pozdniakov, S. ; Preedom, B. ; Price, J. ; Prok, Y. ; Protopopescu, D. ; Raue, B. ; Riccardi, G. ; Ricco, G. ; Ripani, M. ; Ritchie, B. ; Ronchetti, F. ; Rosner, G. ; Rossi, P. ; Rubin, P. ; Salgado, C. ; Santoro, J. ; Sapunenko, V. ; Schumacher, R. ; Serov, V. ; Sharabian, Y. ; Shaw, J. ; Skabelin, A. ; Smith, L. ; Sober, D. ; Stavinsky, A. ; Stepanyan, S. ; Stepanyan, S. ; Stokes, B. ; Stoler, P. ; Strakovsky, I. ; Strauch, S. ; Taiuti, M. ; Tedeschi, D. ; Thoma, U. ; Tkabladze, A. ; Todor, L. ; Tur, C. ; Ungaro, M. ; Vineyard, M. ; Vlassov, A. ; Weinstein, L. ; Weygand, D. ; Williams, M. ; Wolin, E. ; Wood, M. ; Yegneswaran, A. ; Zana, L.

The European Physical Journal A - Hadrons and Nuclei, 2005, Vol.24(3), pp.445-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6001 ; E-ISSN: 1434-601X ; DOI: 10.1140/epja/i2005-10032-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Evidence for a backward peak in the γd → π0d cross section near the η threshold
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a backward peak in the γd → π0d cross section near the η threshold

Ilieva, Y. ; Berman, B. L. ; Kudryavtsev, A. E. ; Strakovsky, I. I. ; Tarasov, V. E. ; Amarian, M. ; Ambrozewicz, P. ; Anghinolfi, M. ; Asryan, G. ; Avakian, H. ; Bagdasaryan, H. ; Baillie, N. ; Ball, J. P. ; Baltzell, N. A. ; Batourine, V. ; Battaglieri, M. ; Bedlinskiy, I. ; Bellis, M. ; Benmouna, N. ; Biselli, A. S. ; Bouchigny, S. ; Boiarinov, S. ; Bradford, R. ; Branford, D. ; Briscoe, W. J. ; Brooks, W. K. ; Bültmann, S. ; Burkert, V. D. ; Butuceanu, C. ; Calarco, J. R. ; Careccia, S. L. ; Carman, D. S. ; Chen, S. ; Cole, P. L. ; Collins, P. ; Coltharp, P. ; Crabb, D. ; Crede, V. ; De Masi, R. ; De Sanctis, E. ; De Vita, R. ; Degtyarenko, P. V. ; Deur, A. ; Dickson, R. ; Djalali, C. ; Dodge, G. E. ; Donnelly, J. ; Doughty, D. ; Dugger, M. ; Dzyubak, O. P. ; Egiyan, H. ; Egiyan, K. S. ; Elouadrhiri, L. ; Eugenio, P. ; Fedotov, G. ; Feldman, G. ; Funsten, H. ; Garçon, M. ; Gavalian, G. ; Gilfoyle, G. P. ; Giovanetti, K. L. ; Girod, F. X. ; Goetz, J. T. ; Gonenc, A. ; Gothe, R. W. ; Griffioen, K. A. ; Guidal, M. ; Guler, N. ; Guo, L. ; Gyurjyan, V. ; Hafidi, K. ; Hakobyan, R. S. ; Hersman, F. W. ; Hicks, K. ; Hleiqawi, I. ; Holtrop, M. ; Hyde-Wright, C. E. ; Ireland, D. G. ; Ishkhanov, B. S. ; Isupov, E. L. ; Ito, M. M. ; Jenkins, D. ; Jo, H. S. ; Joo, K. ; Juengst, H. G. ; Kalantarians, N. ; Kellie, J. D. ; Khandaker, M. ; Kim, W. ; Klein, A. ; Klein, F. J. ; Kossov, M. ; Krahn, Z. ; Kramer, L. H. ; Kubarovsky, V. ; Kuhn, J. ; Kuhn, S. E. ; Kuleshov, S. V. ; Lachniet, J. ; Laget, J. M. ; Langheinrich, J. ; Lawrence, D. ; Livingston, K. ; Lu, H. ; Maccormick, M. ; Markov, N. ; Mckinnon, B. ; Mecking, B. A. ; Mestayer, M. D. ; Meyer, C. A. ; Mibe, T. ; Mikhailov, K. ; Mirazita, M. ; Miskimen, R. ; Mokeev, V. ; Moriya, K. ; Morrow, S. A. ; Moteabbed, M. ; Munevar, E. ; Mutchler, G. S. ; Nadel-Turonski, P. ; Nasseripour, R. ; Niccolai, S. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Niczyporuk, B. B. ; Niroula, M. R. ; Niyazov, R. A. ; Nozar, M. ; Osipenko, M. ; Ostrovidov, A. I. ; Park, K. ; Pasyuk, E. ; Paterson, C. ; Pierce, J. ; Pivnyuk, N. ; Pogorelko, O. ; Pozdniakov, S. ; Price, J. W. ; Prok, Y. ; Protopopescu, D. ; Raue, B. A. ; Ricco, G. ; Ripani, M. ; Ritchie, B. G. ; Ronchetti, F. ; Rosner, G. ; Rossi, P. ; Sabatié, F. ; Salgado, C. ; Santoro, J. P. ; Sapunenko, V. ; Schumacher, R. A. ; Serov, V. S. ; Sharabian, Y. G. ; Shvedunov, N. V. ; Smith, E. S. ; Smith, L. C. ; Sober, D. I. ; Stavinsky, A. ; Stepanyan, S. S. ; Stepanyan, S. ; Stokes, B. E. ; Stoler, P. ; Strauch, S. ; Taiuti, M. ; Tedeschi, D. J. ; Thoma, U. ; Tkabladze, A. ; Tkachenko, S. ; Tur, C. ; Ungaro, M. ; Vineyard, M. F. ; Vlassov, A. V. ; Watts, D. P. ; Weinstein, L. B. ; Weygand, D. P. ; Williams, M. ; Wolin, E. ; Wood, M. H. ; Yegneswaran, A. ; Zana, L. ; Zhang, J. ; Zhao, B. ; Zhao, Z.

The European Physical Journal A, 3/2010, Vol.43(3), pp.261-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6001 ; E-ISSN: 1434-601X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2010-10918-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ricco, G.
  2. Ilieva, Y.
  3. Williams, M.
  4. Anghinolfi, M.
  5. Benmouna, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...