skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Infiniband xóa Chủ đề: Computers xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable Transparent Checkpoint-Restart of Global Address Space Applications on Virtual Machines over Infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jaroslaw ; Brown, David Ml; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

18 May 2009

DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...