skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Assessment of Professional Development School Interns: A Model for Reform

Latham, Nancy I ; Crumpler, Thomas P ; Moss, R. Kay

The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 01 March 2005, Vol.78(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0009-8655 ; E-ISSN: 1939-912X ; DOI: 10.3200/TCHS.78.4.146-150

Truy cập trực tuyến

2
The Assessment of Professional Development School Interns: A Model for Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Assessment of Professional Development School Interns: A Model for Reform

Latham, Nancy I. ; Crumpler, Thomas P. ; Moss, R. Kay

The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 03/2005, Vol.78(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0009-8655 ; E-ISSN: 1939-912X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3200/TCHS.78.4.146-150

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...