skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the toronto programme for eating disorders

Krüger, Stephanie ; Mcvey, Gail ; Kennedy, Sidney H

Journal of Psychosomatic Research, 1998, Vol.45(6), pp.533-547 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-3999 ; E-ISSN: 1879-1360 ; DOI: 10.1016/S0022-3999(98)00026-9

Toàn văn sẵn có

2
The changing profile of anorexia nervosa at the toronto programme for eating disorders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the toronto programme for eating disorders

Krüger, Stephanie ; Mcvey, Gail ; Kennedy, Sidney H

Journal of Psychosomatic Research, 12/1998, Vol.45(6), pp.533-547 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00223999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3999(98)00026-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the Toronto Programme for Eating Disorders

Krüger, S ; Mcvey, G ; Kennedy, S H

Journal of psychosomatic research, December 1998, Vol.45(6), pp.533-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 9859855 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...