skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. – Sélection par familles, modèle déterministe

Mérat P

Genetics Selection Evolution, 01 October 1970, Vol.2(4), pp.429-447 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-2-4-429

Toàn văn sẵn có

2
Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. – Sélection par familles, modèle déterministe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. – Sélection par familles, modèle déterministe

Mérat, P

Genetics Selection Evolution, 1970, Vol.2(4), p.429 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-2-4-429

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. - Sélection par familles, modèle déterministe.

Mérat, P

Annales de genetique et de selection animale, 1970, Vol.2(4), pp.429-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896294 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-2-4-429

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. – Sélection par familles, modèle déterministe

Mérat, P

Annales de Génétique et de Sélection Animale, 1970, Vol.2(4), p.429-447 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0003-4002 ; DOI: 10.1186/1297-9686-2-4-429 ; PMCID: 2726214 ; PMID: 22896294

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RÔLE DE L'INTENSITÉ D'UNE SÉLECTION ARTIFICIELLE EN PRÉSENCE DE GÈNES A EFFET INDIVIDUEL IMPORTANT OU NON II.- SÉLECTION PAR FAMILLES, MODÈLE DÉTERMINISTE

Mérat, P; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1970, Vol.2(4), pp.429-447 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...