skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Chủ đề: Technical xóa Tác giả/ người sáng tác: Yamaguchi, T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of glass addition and quenching on the relation between inductance and external compressive stress in Ni-Cu-Zn ferrite-glass composites

Yamaguchi, T. ; Shinagawa, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(2), pp.504-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00354418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical strength of ultra-fine Al-AlN composites produced by a combined method of plasma-alloy reaction, spray deposition and hot pressing

Inoue, A. ; Nosaki, K. ; Kim, B. ; Yamaguchi, T. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4398-4404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yamaguchi, T
  2. Kim, B.G
  3. Kim, B
  4. Kim, B. G.
  5. Inoue, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...