skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Nishi, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooling condition dependence on ion etching rate in a softmagnetic metallic glass

Inoue, N. ; Harano, H. ; Shima, T. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4181-4183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of randomization on ductility of brittle Fe-Si-B glass

Uchida, S. ; Shibata, O. ; Oguri, K. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(21), pp.5589-5592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation temperature of bosons in high- T c YBa 2 Cu 3 O 7−y systems

Nishi, Y. ; Igarashi, A. ; Moriya, S. ; Ninomiya, N. ; Tokunaga, S.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00544176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isothermal crystallization on the surface of Te-15 at % Ge alloy glass

Nishi, Yoshitake ; Kawakami, Mamoru ; Mikagi, Kaoru

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(2), pp.554-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160768

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-liquid interfacial energy of non-metallic bonded elements

Nishi, Yoshitake ; Mikagi, Kaoru ; Igarashi, Akira

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.400-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-liquid interfacial energy on crystallization in Fe-Si-B alloy glass

Nishi, Yoshitake ; Mikagi, Kaoru ; Kanazaki, Fumio

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(10), pp.3497-3500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02402993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure changes on relaxation of differently cooled Pd 0.835 Si 0.165 alloy glass

Nishi, Y. ; Harano, H. ; Uchida, S. ; Oguri, K.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4477-4482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure and mechanical properties of sheets prepared from bacterial cellulose

Nishi, Y. ; Uryu, M. ; Yamanaka, S. ; Watanabe, K. ; Kitamura, N. ; Iguchi, M. ; Mitsuhashi, S.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(6), pp.2997-3001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00584917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1987  (1)
 3. 1988đến1989  (1)
 4. 1990đến1992  (4)
 5. Sau 1992  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nishi, Y
 2. Mikagi, K
 3. Nishi, Yoshitake
 4. Mikagi, Kaoru
 5. Uchida, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...