skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A companion to the philosophy of history and historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to the philosophy of history and historiography

Tucker, Aviezer;

E-ISBN 9781444304923 ; E-ISBN 9781444337884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A crooked line from cultural history to the history of society.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A crooked line from cultural history to the history of society.

Geoff Eley

E-ISBN 0472069047 ; E-ISBN 0472099043 ; E-ISBN 0472021419 ; E-ISBN 9780472069040 ; E-ISBN 9780472099047 ; E-ISBN 9780472021413

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory of transnational history: Ukraine and recent Ukrainian historiography

Kasʹi︠a︡nov, H. V. (Heorhiĭ Volodymyrovych) ; Ther, Philipp

ISBN: 9-639776-26-2 ; ISBN: 978-9639776265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A lover's quarrel with the past romance, representation, reading
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lover's quarrel with the past romance, representation, reading

Ghosh, Ranjan

E-ISBN 9780857454843 ; E-ISBN 9780857454850

Toàn văn sẵn có

5
A shared world Christians and Muslims in the early modern Mediterranean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A shared world Christians and Muslims in the early modern Mediterranean

Greene, Molly

E-ISBN 0691008981 ; E-ISBN 9780691095424 ; E-ISBN 9781400844494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Across cultural borders historiography in global perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Across cultural borders historiography in global perspective.

Fuchs, Eckhardt ;Stuchtey, Benedikt;

E-ISBN 0742517675 ; E-ISBN 0742517683 ; E-ISBN 9780742517677 ; E-ISBN 9780742517684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
African Perspectives of King Dingane kaSenzangakhona: The Second Monarch of the Zulu Kingdom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives of King Dingane kaSenzangakhona: The Second Monarch of the Zulu Kingdom

Ndlovu, Sifiso Mxolisi

ISBN: 978-3-319-56786-0 ; E-ISBN: 978-3-319-56787-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-56787-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Alexandru D. Xenopol and the Development of Romanian Historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandru D. Xenopol and the Development of Romanian Historiography

Hiemstra, Paul A

ISBN10: 1138643726 ; ISBN13: 9781138643727 ; E-ISBN10: 1315629232 ; E-ISBN13: 9781315629230

Toàn văn không sẵn có

9
An Historical Sketch of Chinese Historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Historical Sketch of Chinese Historiography

Wu, Huaiqi

Series ISSN: 2195-1853 ; ISBN: 978-3-662-56252-9 ; E-ISBN: 978-3-662-56253-6 ; DOI: 10.1007/978-3-662-56253-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anzac memories: living with the legend

Thomson, Alistair

ISBN: 0-195534-91-3 ; ISBN: 1-95537432 ; ISBN: 978-0195534-91-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Arab History and the Nation-State: A Study in Modern Arab Historiography 1820-1980 Routledge Library Editions History of the Middle East 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab History and the Nation-State: A Study in Modern Arab Historiography 1820-1980 Routledge Library Editions History of the Middle East 1

Choueiri, Youssef M.

ISBN10: 1138221384 ; ISBN13: 9781138221383 ; E-ISBN10: 1315410575 ; E-ISBN13: 9781315410579

Toàn văn không sẵn có

12
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history

Finkelstein, Norman G

E-ISBN 0520245989 ; E-ISBN 9780520245983 ; E-ISBN 9780520932265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Beyond the Canon : History for the Twenty-first Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Canon : History for the Twenty-first Century

Grever, Maria, Professor; Stuurman, Siep, Professor

E-ISBN: 9780230599246 E-ISBN: 0230599249 DOI: 10.1057/9780230599246 ISBN: 9780230516502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the great story: history as text and discourse

Berkhofer, Robert F

ISBN: 6-74069072 ; ISBN: 978-0674069-07-7

Toàn văn không sẵn có

16
Biography between structure and agency Central European lives in international historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biography between structure and agency Central European lives in international historiography

Volker R. Berghahn

E-ISBN 1845455185 ; E-ISBN 9780857450494 ; E-ISBN 9781845455187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Byzantine matters.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine matters.

Cameron, Averil

E-ISBN 9780691157634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Clio wired the future of the past in the digital age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clio wired the future of the past in the digital age

Rosenzweig, Roy

E-ISBN 9780231150859 ; E-ISBN 9780231150866 ; E-ISBN 9780231521710

Toàn văn không sẵn có

19
Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives.

Heinz-Gerhard Hand Jürgen Kocka;

E-ISBN 9780857456038 ; E-ISBN 9781845456153 ; E-ISBN 9781845458034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Conceptual history in the European space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual history in the European space

Steinmetz, Willibald ;Freeden, Michael ;Fernández-Sebastián, Javier;

E-ISBN 1785334832 ; E-ISBN 9781785334825

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (74)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2001  (17)
 3. 2002đến2007  (41)
 4. 2008đến2014  (71)
 5. Sau 2014  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (15)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berger, Stefan
 2. Iriye, Akira
 3. Clark, Anna
 4. Conrad, Sebastian
 5. Tucker, Aviezer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...